Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002357-3271

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

  • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anu Kuikkaniemi

Vastuuopettaja

Anu Kuikkaniemi

Ryhmät

  • PTOIMS21
    Toimintaterapeutti (AMK), S21
  • 01.09.2023 08:00 - 09:00, KV info asiasta kiinnostuneille_huom alkaa klo 8_Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1002357-3271
  • 06.09.2023 09:00 - 11:00, Lukukauden aloitus_Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1002357-3271
  • 26.09.2023 12:30 - 14:00, Harjoittelu info_Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1002357-3271
  • 20.11.2023 09:00 - 15:00, Harjoittelun palautepäivä_Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1002357-3271

Tavoitteet

• Opiskelija kehittää näkemystään ammatillisesta osaamisestaan ja urasuunnitelmistaan.
• Opiskelija osaa arvioida innovaatiokompetenssiensa kehittymistä.
• Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyden merkityksen omalla ammattialallaan

Sisältö

o opinnäytetyö
o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o osaamispolut
o harjoittelu
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kotikansainvälistyminen)

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Oppimateriaalit

Its Kotipesä kansiosta löydät tarvittavat materiaalit sekä Messin sivut

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua, oppimissopimuksen tarkennusta, osallistumista tuutorin lähiopiskelupäiviin, itsenäinen hops suunnittelu ja osaamisen arviointi, muut sovitut tapaamiset ja tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja
Harjoittelun info ja harjoittelun palautekeskustelut pakollinen osallistuminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 tuntia opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä
Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaollessaan puuttuvat tehtävät KOTE tunneilla tehdyistä muistioista ja Itsin KOTIPESÄ kansiosta

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei ole osallistunut lähiopiskelupäiviin, eikä ole suorittanut annettuja tehtäviä. Opiskelija ei ole osoittanut osaamista näytöin poissaoloistaan

Sisällön jaksotus

SYKSY 2023
lukukauden aloitus, ajankohtaiset asiat,
harjoittelun info ja harjoittelun palautepäivä, sisältöä tarkennetaan lukukauden kuluessa
lukukauden päätös
KEVÄT 2024
lukukauden aloitus, ajankohtaiset asiat, harjoitteluasiat
harjoitteluinfo ja harjoittelun palautekeskustelu
henkilökohtaiset HOPS keskustelut (urapolku keskustelu, mahdollinen suunnitelma vava opinnoista ja hyväksiluvuista, mahdolliset harjoitteluun liittyvät suunnitelmat ja kansainvälisyys suunnitelmat)
mikäli valmistut ennen suunniteltua valmistumisaikaa (joulukuu 2024) valmisteluun liittyvä valmistelukeskustelu

Viestintäkanava ja lisätietoja

Its ja Peppi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
osallistuminen opintojakson lähiopiskelupäiviin ja itsenäiset tehtävät hyväksytysti suoritettu.
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty