Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002357-3273

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 14

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Anna Hellstén

Tavoitteet

• Opiskelija kehittää näkemystään ammatillisesta osaamisestaan ja urasuunnitelmistaan.
• Opiskelija osaa arvioida innovaatiokompetenssiensa kehittymistä.
• Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyden merkityksen omalla ammattialallaan

Sisältö

o opinnäytetyö
o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o osaamispolut
o harjoittelu
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kotikansainvälistyminen)

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Sisällön jaksotus

Ammatillisen kasvun tukeminen osana korkeakoulu- ja työelämäyhteisöä.

Osallistuminen yhteisöllisille koty-tunneille sekä AMK:n, Taideakatemian sekä teatterin koulutusohjelman yhteisiin tilaisuuksiin, opiskelijabarometriin vastaaminen, HOPS-keskustelut,

Lähiopetuksen teemoina koty-tunneilla oman ohjaajuuden kehittyminen, projektiohjauksen prosessin tarkastelu sekä vertaisryhmän reflektointiin osallistuminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:

läsnäolo ja osallistuminen