Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002357-3275

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Minna Karesluoto

Ryhmät

 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus
 • 01.09.2023 10:45 - 12:15, Aku ja koty
 • 01.09.2023 13:15 - 16:30, Aku ja koty
 • 04.09.2023 10:00 - 12:00, Aku ja koty
 • 04.09.2023 13:00 - 16:00, Aku ja koty
 • 12.09.2023 09:00 - 10:30, Aku/ koty opintojen aloitus
 • 10.10.2023 13:15 - 14:45, Sirkusopiskelijan ammatilinen kasvu
 • 09.11.2023 13:15 - 14:45, Koty 4
 • 16.11.2023 13:15 - 14:45, Koty 4
 • 20.11.2023 13:15 - 14:45, Aku/ Koty
 • 20.11.2023 15:00 - 16:30, Luento:Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen taidepedagogina moninaisten harrastajaryhmien kanssa
 • 23.11.2023 13:15 - 14:45, Koty 4
 • 13.12.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen soolodemot
 • 19.12.2023 15:00 - 16:30, Palautekeskustelut
 • 20.12.2023 09:00 - 12:15, sirkuksen siivous ja inventaario
 • 20.12.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen soolojen katselu ja lukukauden päätös

Tavoitteet

• Opiskelija kehittää näkemystään ammatillisesta osaamisestaan ja urasuunnitelmistaan.
• Opiskelija osaa arvioida innovaatiokompetenssiensa kehittymistä.
• Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyden merkityksen omalla ammattialallaan

Sisältö

o opinnäytetyö
o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o osaamispolut
o harjoittelu
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kotikansainvälistyminen)

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Arviointiasteikko

H-5