Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002358-3216

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

  • Suomi

Opettaja

  • Markus Hatakka

Vastuuopettaja

Markus Hatakka

Ryhmät

  • PMEDIS19anim
    PMEDIS19 animaatio

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Oppimateriaalit

Opintojakson ITSlearning-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Sisällön jaksotus

Opintojakson toteutus 15.9. - 31.12.2022, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ITSlearningissä.

Arviointiasteikko

H-5