Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002358-3234

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

  • Suomi

Opettaja

  • Mikko Luoma
  • Timo Korhonen
  • Soili Lehtinen
  • Eveliina Kytömäki

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Sisällön jaksotus

Tutortapaamiset sovitaan oman tutoropettajan kanssa.


Kohti työelämää -luennot:

Pääsääntöisesti ke klo 13–15 Sigyn-sali - yhteisluennot konservatorion kanssa 13.30–15
Samaan aikaan joka viikko joko tämän sarjan luento tai kamarimusiikin ryhmätunti (silloin paikkana A224). Luentojen aikataulu kaikille jaetussa "Musiikin koulutuksen lukuvuosi" onedrive-dokumentissa sekä Pepin lukkarissa&Toodossa.

Luennot ovat pakollisia kaikille musiikin opiskelijoille.

Yhdessä tutoroinnin kanssa ne muodostavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty