Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002358-3237

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 65

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Kari Salonen
 • Tiina Laakso
 • Meeri Rusi
 • Janina Luoto

Ryhmät

 • PSOSTS20
  Sosionomi (AMK), Turku, S20
 • 15.11.2023 09:00 - 12:00, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3237
 • 15.11.2023 09:00 - 12:00, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3237
 • 15.11.2023 09:00 - 12:00, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3237

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

Portfolion koostaminen ja esittely 15.11. 2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeet portfolion tekemiseen ja esittämiseen löytyvät Itslearning -oppmisalustalta

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Portfolio on tehty, esitetty ja palautettu

Sisällön jaksotus

15.11.2023 klo 9.00 -11.30 Portfolioiden esittely ja opintojen päätös, Tiina Laakso, Meeri Rusi Kari Salonen/Janina Luoto

Jokainen opiskelija varaa syksyn aikana henkilökohtaisen ohjausajan tuutoropettajan kanssa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty