Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002358-3238

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Juha Knuuttila
  • Susanna Virta

Ryhmät

  • PSOSS20V
    Sosionomi (AMK), Turku, verkko S20
  • 14.11.2023 16:30 - 18:30, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3238

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Oppimateriaalit

Porfoliohje (käsitelty aikaisemmin Kote-tapaamisissa, löytyy itslearning ympäristöstä)
Mediamateriaali

Opetusmenetelmät

Yksilö-ja ryhmäohjausta
Itsenäistä opiskelua

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. TEHTÄVÄ: Oman portfolion päivittäminen

Päivitä oma portfoliosi jo aikaisemmin jaossa olleen ohjeen mukaisesti

Tehtävän purku: Opiskelijakohtaiset päätösportfoliot käsitellään 14.11 klo 16.30-18.30 tuutorryhmäkohtaisen tapaamisen yhteydessä

2. TEHTÄVÄ : Sosionomin työllistymismahdollisuudet ja oma työurasuunnitelma
Selvitä, miten paljon ja millaisia työpaikkoja sosionomille on avoinna. Tutustu työpaikkailmoituksiin, ammattijärjestöjen julkaisuihin, tutkimuksiin yms. ja selvitä millaista osaamista niiden perusteella sosionomilta odotetaan. Mahdollisuuksien mukaan haastattele lisäksi jotakin työnantajaa ja kartoita hänen odotuksensa sosionomin osaamisesta. Kuvaile ja visioi omaa todennäköistä työuraasi ja vaihtoehtoisia urapolkuja

Tehtävän purku: Tehtävästä keskustellaan viimeisen hops-tapaamisen yhteydessä

3. Viimeinen HOPS/Kehityskeskustelu

Opiskelija käy tuutorin kanssa viimeisen kehityskeskustelun marras-joulukuun aikana. Kehityskeskustelussa käydään läpi opiskelijan tehtävään 1. liittyviä pohdintoja ja tarkistetaan opintosuoritustilanne. Asiaan palataan tuutorkohtaisesti 14.11 Kote tapaamisessa.

Sisällön jaksotus

Juha ja Susanna: Mahdollinen tapaaminen valmistumisajankohtana Turussa: Opiskelijat selvittävät halukkuutta järjestää joulukuussa ryhmän tapaamista Turussa. Tapaaminen voi olla esim. tulosalueen valmistujaisten yhteydessä. Valmistujaispäivämäärää voi tiedustella elokuussa 2023 Juhalta.

Tuutor-ryhmät 14.11.2023 klo 16.30-18.30 Portfolioiden purku

Hops-keskustelu marras-joulukuun 2023 aikana tai yksilöllisen valmistumissuunnitelman jo ennen normiaikataulua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Portfolion tekeminen ja käsittely KOTE-tapaamisessa
Hops keskustelu opiskelijan valmistuessa.