Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002358-3239

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Päivi Myllymäki
  • Ilkka Uusitalo
  • Janina Luoto

Ryhmät

  • MSOSSS20
    Sosionomi, monimuoto, Salo

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Sisällön jaksotus

1. Sosionomin työllistymismahdollisuudet ja oma työurasuunnitelma

Selvitä, miten paljon ja millaisia työpaikkoja sosionomille on avoinna. Tutustu työpaikkailmoituksiin, ammattijärjestöjen julkaisuihin, tutkimuksiin yms. ja selvitä millaista osaamista niiden perusteella sosionomilta odotetaan. Mahdollisuuksien mukaan haastattele lisäksi jotakin työnantajaa ja kartoita hänen odotuksensa sosionomin osaamisesta. Kuvaile ja visioi omaa todennäköistä työuraasi ja vaihtoehtoisia urapolkuja. Tehtävän purku: Tehtävästä keskustellaan viimeisen hops-tapaamisen yhteydessä

2. Viimeinen HOPS/Kehityskeskustelu
Opiskelija käy tuutorin kanssa viimeisen kehityskeskustelun . Kehityskeskustelussa käydään läpi opiskelijan tehtävään 1. liittyviä pohdintoja ja tarkistetaan opintosuoritustilanne.

Arviointiasteikko

H-5