Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002358-3241

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Niina Vuoristo
  • Noora Kumpulainen

Ryhmät

  • PSOSK21V
    Sosionomi (AMK), Salo, verkko K21
  • 18.09.2023 08:00 - 10:00, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3241
  • 04.12.2023 08:00 - 10:00, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3241

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Sisällön jaksotus

Syksy 2023

HOPS -keskustelu oman opettajatuutorin kanssa 30 min.

Sosiaali- ja kasvatusalan yhteinen infopäivä 27.9.2023

- 18.9.2023 klo 8.00 - 10.00 Yhteinen aloitus ja Kote omassa pienryhmässä, teema: Sosionomin työllistymismahdollisuudet -tehtävän purku (tehtävä löytyy Itsistä)


- 4.12.2023 klo 8.00 - 10.00 Portfolion tehtäväksianto, valmistumisen prosessi, pikkujoulutunnelmaa

Kevät 2024:
Hops-keskustelu oman opettajatuutorin kanssa maalis- huhtikuussa, ennen tapaamista täytetään kehityskeskustelutehtävä 4.

- 22.4.2024 klo 8-10 portfolion purku tuutorryhmissä

- 31.5.2024 klo 13- alkaen Turussa valmistumisen juhliminen ruokailun (omakustanteinen) merkeissä?

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää jakson tehtävien palauttamista Itslearningiin sekä lähiopetukseen ja osallistumista (poissaolot korvattava erikseen sovittavalla tavalla).