Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002358-3242

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

  • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anu Kuikkaniemi

Vastuuopettaja

Anu Kuikkaniemi

Ryhmät

  • PTOIMS21
    Toimintaterapeutti (AMK), S21
  • 08.01.2024 14:00 - 15:45, Etä lukukauden aloitus_Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3242
  • 05.02.2024 14:00 - 15:45, Harjoittelun info_etä_Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3242

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät Itsin Kotipesästä ja harjoitteluun, AHOT:iin ja valmistumisiin liittyvät asiat löytyvät Messistä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua, osallistumista tuutorin järjestämiin lähiopiskelupäiviin (joko paikan päällä kampuksella tai etänä), muut sovitut tapaamiset ja tehtävät, valmistumiseen liittyvät annetut tehtävät ja HOPS keskustelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista toteutustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 tuntia opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on osallistunut lähiopiskelupäiviin ja on suorittanut annettuja tehtäviä. Opiskelija on osoittanut osaamista työskentelyssään.

Sisällön jaksotus

Lukukauden aloitus, harjoittelun info ja palautuspäivä.
Jokainen opiskelija tarkistaa oman Pepin HOPS:n, Pepin yhteystiedot ja käy valmistumiseen liittyvän HOPS keskustelun tuutorin opettajan kanssa. Mahdollinen KV harjoitteluun liittyvät HOPS keskustelut tuutoropettajan kanssa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Its, Peppi ja Messi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
osallistuminen mahdollisiin opintojakson lähiopiskelupäiviin, harjoittelun info ja palautepäivä, ja itsenäiset tehtävät hyväksytysti suoritettu. Työskentely Itsissä.