Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002358-3246

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

31.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

56 - 65

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Olli Toivonen
  • Kaarina Rajala
  • Katariina Felixson

Ryhmät

  • PSOSTS21
    Sosionomi (AMK), Turku, S21
  • 31.01.2024 09:00 - 11:30, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3246
  • 17.04.2024 09:00 - 11:00, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3246

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

keskusteluperustainen
oppimistehtäväperustainen

Kansainvälisyys

Toiminnallinen oppiminen

Sisällön jaksotus

Kevät 2024
- ke 31.01.2024 lähitapaaminen: klo 9.00 - 9.30 Kote-tapaaminen kaikki yhdessä, klo 9.30-11.30 teemana uraohjaus -tehtävien purut omissa tutorryhmissä.
Hops-keskustelut kevään aikana.

HUOM! Nopeuttajat!
- ke 17.04.2024 klo 9-11 nopeuttajien portfolio -esitykset ja valmistumisprosessi Jos valmistut nopeutetussa aikataulussa jo loppukeväästä -24, niin keskustele asiasta etukäteen oman tuutor-opettajasi kanssa, jotta hän tietää suunnitelmistasi.


Syksy 2024

Arviointiasteikko

H-5