Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002358-3247

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

36 - 45

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Sirppa Kinos
  • Anssi Lähde

Ryhmät

  • PSOSS21V
    Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
  • 23.01.2024 16:00 - 18:00, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3247
  • 28.05.2024 16:00 - 18:00, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3247

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöskentely
Yksilötyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Mediatehtävä, jota käsitellään 23.1.24 KOTE-tunneilla:
Kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja medialukutaito ovat tärkeitä sosionomin (AMK) osaamisalueita. Ota seurantaasi jokin media ja jokin teema, joka koskee sosiaali- ja kasvatusalaa. Mitä teemasta kirjoitetaan / puhutaan, miten ja miksi? Kenen näkökulmasta teemaa käsitellään? Mitä eettisiä kysymyksiä nousee esille? Mitä mieltä itse olet aiheesta? Valmistaudu esittelemään kirjoitus (esim. 1-2 dialla) ja tuomaan keskustelussa esille vastauksiasi ja pohdintojasi em. kysymyksiin. Diat palautetaan viimeistään 22.1.24 Itslearningin palautuslaatikkoon.

4. vuoden kehityskeskustelutehtävä Itslearningissa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ryhmätapaamisiin ja yksilötapaamisiin sekä 4. vuoden kehityskeskustelutehtävän tekemistä.

Sisällön jaksotus

23.1.2024 klo 16-18. Lukukauden aloitus. Keskustelua mediatehtävän pohjalta tuutorryhmissä.
28.5.2024 klo 16-18. Lukukauden päätös. Mahd. valmistuvien portfolioiden esityksiä. SK, AL.

Vuonna 2024 käyt henkilökohtaisen keskustelun opettajatuutorisi kanssa niin kevät- kuin syyslukukaudellakin. Opettajat laittavat aikansa varattaviksi Itslearningissa, mutta tarpeen mukaan voit olla itse yhteyksissä opettajatuutoriin jo aiemmin.
4. vuoden kehityskeskustelutehtävä liittyy osin jo valmistumisen jälkeisiin asioihin. Täytä se Itslearningissa ennen viimeistä henkilökohtaista keskusteluanne.

Syyslukukauden tunneilla esitetään portfoliot eli kuvataan, millainen oppimispolku kuluneet opiskeluvuodet ovat olleet. Mikäli valmistut jo ennen sitä, voit esittää portfoliosi kevään tapaamisessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ryhmätapaamisiin ja yksilötapaamisiin sekä 4. vuoden kehityskeskustelutehtävän tekemistä.