Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002358-3256

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka

Ryhmät

 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus
 • 01.09.2023 10:45 - 12:15, Aku ja koty
 • 01.09.2023 13:15 - 16:30, Aku ja koty
 • 04.09.2023 10:00 - 12:00, Aku ja koty
 • 04.09.2023 13:00 - 16:00, Aku ja koty
 • 12.09.2023 10:45 - 12:15, Koty 5
 • 19.09.2023 13:15 - 14:45, Koty 5
 • 03.10.2023 13:15 - 14:45, Koty 5
 • 10.10.2023 13:15 - 14:45, Sirkusopiskelijan ammatilinen kasvu
 • 24.10.2023 13:15 - 14:45, Koty 5
 • 31.10.2023 13:15 - 14:45, Koty 5
 • 07.11.2023 13:15 - 14:45, Koty 5
 • 14.11.2023 13:15 - 14:45, Koty 5
 • 20.11.2023 13:15 - 14:45, Aku/ Koty
 • 20.11.2023 15:00 - 16:30, Luento:Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen taidepedagogina moninaisten harrastajaryhmien kanssa
 • 13.12.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen soolodemot
 • 19.12.2023 13:15 - 14:45, Koty 5
 • 20.12.2023 09:00 - 12:15, sirkuksen siivous ja inventaario
 • 20.12.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen soolojen katselu ja lukukauden päätös

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

Vertaisoppiminen ja oppiminen keskustelemisen, kuuntelemisen ja havainnoimisen kautta

Kansainvälisyys

Lähiopetus ryhmässä. Webinaareja ja tapaamisia zoomin kautta eri toimijoiden kanssa. Henkilökohtaiset hops-keskustelut oman tuutoropettajan kanssa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Hyväksytty
Opiskelija osallistuu lähiopetukseen sekä online- opetukseen, toimii positiivisessa vuorovaikutuksessa kaikkien ryhmän jäsenten kanssa ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.
Opiskelija tekee opetuksen aikana annetut tehtävät ja tekee itsenäisesti suoritettavat tehtävät ohjeistuksen mukaan. Opiskelija osallistuu HOPS-keskusteluihin tuutoropettajan kanssa.

Sisällön jaksotus

Yleiset osaamistavoitteet:
• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija laatii oman työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.
• Opiskelija osaa toimia vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa.

Sisällöt:
• osallistuminen tapaamisiin vierailevien toimijoiden kanssa
• CV:n luominen
• työllistymis- ja urasuunnitelma sisältäen KV-suunnitelman
• HOPSin päivittäminen
• valmistumisprosessin hahmottaminen
• jatko-opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen

Vierailevat toimijat varmistuvat ensimmäisten viikkojen aikana.

pe 1.9. klo 13- sirkuksen uusien ykkösten tapaaminen ja kaste ja iltapäivästä eteenpäin Taideakatemian sirkuksen opiskelijat Sorsa ry:n järjestämä Sirkus Piknik puistossa

ma 4.9. klo 9-12:15, 13.15-16:30 sirkuskoulutuksen yhteinen aloitus

ti 12.9 10:45-12:15 opinto-ohjaaja Pia Oförsagdin tapaaminen, aiheena valmistumisprosessi, työllistymissuunnitelma sekä jatko-opintomahdollisuudet, Vulcan

ti 19.9 13:15-14:45 vieraileva
ti 3.10 13:15-14:45 Vierailijana Kalle Lehto Race Horse Company
ti 10.10 13:15-14:45 sirkuksen tiedotuskeskuksen webinaari
ti 24.10 13:15-14:45 vieraileva
31.10. 13:15-14:45
7.11 13:15-14:45 Vierailijana Terhi Perälä, aiheena TPO, ETOL
14.11 13:15-14:45
20.11 13:15-14:45 yhdessä muiden vuosikurssien kanssa
19.12 13:15-14:45

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu suhteessa opintojakson tavoitteisiin, Turun ammattikorkeakoulun ja esittävän taiteen yleisiin arviontikriteereihin.

Opintojaksossa arvioidaan:
1. läsnäolo (vähintään 80%)
2. aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja vierailevien toimijoiden tapaamisiin sekä hopsaukseen
3. itsenäisesti suoritettavat tehtävät
4. opiskelijan aktiivisuus ja opiskelijan ryhmätyötaidot