Siirry suoraan sisältöön

Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2011268-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 10

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Esa Pukero
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka

Ryhmät

 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023
 • 07.09.2023 13:15 - 14:45, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 07.09.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 12.09.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 14.09.2023 13:15 - 14:45, Sirkuksen työturvallisuus: valoäänioppi
 • 14.09.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 19.09.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus
 • 21.09.2023 13:15 - 14:45, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 26.09.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 28.09.2023 13:15 - 14:45, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 28.09.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus
 • 03.10.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 05.10.2023 13:15 - 14:45, Sirkuksen työturvallisuus
 • 05.10.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 10.10.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 12.10.2023 13:15 - 14:45, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 12.10.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus
 • 26.10.2023 13:15 - 14:45, Sirkuksen työturvallisuus
 • 30.10.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus: valoäänioppi
 • 02.11.2023 13:15 - 14:45, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 06.11.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus: valoäänioppi
 • 07.11.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 09.11.2023 13:15 - 14:45, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 09.11.2023 15:00 - 16:30, Esittävän taiteen avoin lava suunnittelu
 • 13.11.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus: valoäänioppi
 • 14.11.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 16.11.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 20.11.2023 13:15 - 14:45, Sirkuksen työturvallisuus: valoäänioppi
 • 21.11.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 23.11.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 27.11.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus: valoäänioppi
 • 28.11.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 30.11.2023 13:15 - 14:45, Sirkuksen työturvallisuus
 • 30.11.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 04.12.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus: valoäänioppi
 • 05.12.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 07.12.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus
 • 11.12.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus: valoäänioppi
 • 12.12.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset
 • 14.12.2023 13:15 - 14:45, Sirkuksen työturvallisuus
 • 18.12.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen työturvallisuus: valoäänioppi

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa sirkukseen liittyviä vaaratekijöitä, pienentää tapaturmariskiä ja toimia oikein tapaturmatilanteissa.Opiskelija osaa käyttää sirkuksen työturvallisuussanastoa ja tunnistaa sirkusvälineet sekä niiden kiinnitysvälineet. Lisäksi opiskelija osaa kiinnittää sirkusvälineet koulutuksen tiloihin ja soveltaa oppimiaan kiinnitystekniikoita muihin tiloihin. Opiskelija tuntee myös työturvallisuuteen liittyvät lait ja asetukset sekä kykenee tekemään sirkuksen turvallisuussuunnitelmia. Lisäksi opiskelija osaa huoltaa sirkusvälineitä.

Sisältö

Sirkuksen työturvallisuus- ja kiinnitykset opintojakso rakentaa opiskelijan tieto- ja taitopohjaa sirkuksen turvalliselle harjoittelulle ja sirkusammattilaiseksi kouluttautumiselle.
Opiskelu sisältää luentoja, työpajoja, harjoitustöitä ja tentin.

Oppimateriaalit

Työturvallisuuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Fedec: Manual for safety and rigging
http://www.fedec.eu/file/238/download

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia yksin, pareina ja ryhmässä. Opetuksessa hyödynnetään mallioppimista, tutkivaa oppimista, vertaisoppimista sekä jatkuvaa palautteen antoa.
Käytännön harjoittelun lisäksi kurssilla käytetään kirjallista materiaalia, videoita ja keskustellaan ryhmässä.

Kansainvälisyys

Lähiopetus ryhmässä.

Sisällön jaksotus

Keskeiset tavoitteet:
Opiskelija ymmärtää turvallisuuden osana ammattilaisuutta ja asiantuntijuutta työelämässä.
Opiskelija osaa tunnistaa sirkukseen liittyviä vaaratekijöitä, pienentää tapaturmariskiä ja toimia oikein tapaturmatilanteissa. Opiskelija osaa käyttää sirkuksen työturvallisuussanastoa ja tunnistaa sirkusvälineet sekä niiden kiinnitysvälineet. Lisäksi opiskelija osaa kiinnittää sirkusvälineet koulutuksen tiloihin ja soveltaa oppimiaan kiinnitystekniikoita muihin tiloihin. Opiskelija tuntee myös työturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia sekä kykenee tekemään sirkuksen turvallisuussuunnitelmia. Lisäksi opiskelija osaa huoltaa sirkusvälineitä.

Keskeiset sisällöt:
- Sirkuskoulutuksen tiloihin tutustuminen ja niihin liittyviin riski- ja vaaratekijöiden tunnistaminen
- Sirkuskoulutukselle olennaisiin Taideakatemian tiloihin tutustuminen ja niihin liittyviin riski- ja vaaratekijöiden tunnistaminen
- Sirkusvälineiden ja niiden kiinnityksiin käytettyjen olennaisten välineiden nimet, perustiedot kantavuuksista, kuormituksesta ja huollosta
- Keskeisten sirkusvälineiden kiinnitys turvallisesti
- Olennaisset solmut ja niiden ensisijainen käyttötarkoitus
- Apuvälineiden käyttäminen (patjat, lonssit, köydet ym.)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet
Arviointi tapahtuu suhteessa opintojakson tavoitteisiin, Turun ammattikorkeakoulun ja esittävän taiteen yleisiin arviontikriteereihin.

Opintojaksossa arvioidaan:
1) läsnäolo (vähintään 80%) ja osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin
2) opiskelijan aktiivisuus ja opiskelijan ryhmätyötaidot
3) käytännön näyttö opintojaksolla opetetuista sirkusvälineiden kiinnitystaidosta
4) opiskelijan ymmärrys turvallisten työtapojen merkityksestä kaikessa toiminnassa

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osoittaa hallitsevansa työturvallisuutta ja kiinnityksiä koskevat sisällöt. Oppilas ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja osaa toimia ryhmässä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osoittaa hallitsevansa työturvallisuutta ja kiinnityksiä koskevat sisällöt hyvin. Oppilas ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja osoittaa hallitsevansa työturvallisuutta ja kiinnityksiä koskevat sisällöt erinomaisesti. Oppilas ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.