Siirry suoraan sisältöön

Esitysprojekti 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2011295-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Otto Wahlgren
 • Mervi Kuittinen
 • Esa Pukero
 • Anni Sundbacka
 • Minna Karesluoto
 • Ville Saarikoski

Ryhmät

 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus
 • 07.09.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: soolot
 • 12.09.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: sirkussoolot
 • 13.09.2023 10:45 - 12:15, Tuotantotietous
 • 14.09.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: soolot
 • 19.09.2023 13:15 - 14:45, Esitysprojekti 2: sirkussoolot
 • 19.09.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: sirkussoolot tuotanto-oppi
 • 20.09.2023 10:45 - 12:15, Valoäänioppi sirkussoolot
 • 21.09.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: soolot
 • 26.09.2023 13:15 - 14:45, Esitysprojekti 2: sirkussoolot
 • 26.09.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: sirkussoolot koreo-oppi
 • 27.09.2023 10:45 - 12:15, Valoäänioppi sirkussoolot
 • 28.09.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: soolot
 • 03.10.2023 13:15 - 14:45, Esitysprojekti 2: sirkussoolot tuotantopalaveri
 • 03.10.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: sirkussoolot
 • 04.10.2023 10:45 - 12:15, Valoäänioppi sirkussoolot
 • 05.10.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: soolot
 • 10.10.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: sirkussoolot
 • 11.10.2023 10:45 - 12:15, Valoäänioppi sirkussoolot
 • 12.10.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: soolot
 • 24.10.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: sirkussoolot
 • 25.10.2023 10:45 - 12:15, Valoäänioppi sirkussoolot
 • 26.10.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: soolot
 • 31.10.2023 13:15 - 14:45, Esitysprojekti 2: sirkussoolot tuotantopalaveri
 • 01.11.2023 10:45 - 12:15, Valoäänioppi sirkussoolot
 • 02.11.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: soolot
 • 07.11.2023 13:15 - 14:45, Esitysprojekti 2: sirkussoolojen tuotantopalaveri
 • 07.11.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: sirkussoolot
 • 08.11.2023 10:45 - 12:15, Valoäänioppi sirkussoolot
 • 09.11.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: soolot
 • 14.11.2023 13:15 - 14:45, Esitysprojekti 2: sirkussoolojen tuotantopalaveri
 • 14.11.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: sirkussoolot
 • 15.11.2023 10:45 - 12:15, Valoäänioppi sirkussoolot
 • 16.11.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: soolot
 • 21.11.2023 13:15 - 14:45, Esitysprojekti 2: sirkussoolojen tuotantopalaveri
 • 21.11.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: sirkussoolot
 • 22.11.2023 10:45 - 12:15, Valoäänioppi sirkussoolot
 • 23.11.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: soolot
 • 28.11.2023 13:15 - 14:45, Esitysprojekti 2: sirkussoolojen tuotantopalaveri
 • 28.11.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: sirkussoolot
 • 29.11.2023 10:45 - 12:15, Valoäänioppi sirkussoolot
 • 30.11.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: sirkussoolot
 • 05.12.2023 13:15 - 14:45, Esitysprojekti 2: sirkussoolojen tuotantopalaveri
 • 05.12.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: sirkussoolot
 • 07.12.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: soolot
 • 12.12.2023 10:45 - 12:15, Esitysprojekti 2: soolot
 • 12.12.2023 13:15 - 14:45, Esitysprojekti 2: sirkussoolojen tuotantopalaveri
 • 12.12.2023 15:00 - 16:30, Esitysprojekti 2: sirkussoolot
 • 13.12.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen soolodemot
 • 14.12.2023 09:00 - 16:00, Sirkuksen soolotyöt joidenkin töiden valorakennus
 • 15.12.2023 09:00 - 16:00, Sirkuksen soolotyöt joidenkin töiden valorakennus
 • 18.12.2023 09:00 - 21:45, Sirkuksen soolotyöt
 • 19.12.2023 09:00 - 21:45, Sirkuksen soolotyöt
 • 20.12.2023 09:00 - 21:45, Sirkuksen soolotyöt
 • 20.12.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen soolojen katselu ja lukukauden päätös
 • 21.12.2023 09:00 - 21:45, Sirkuksen soolotyöt
 • 22.12.2023 09:00 - 21:45, Sirkuksen soolotyöt

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman sooloesityksen. Opiskelija osaa toimia sooloa tukevien ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa vuorovaikutuksessa.

Sisältö

Opiskelu toteutetaan sooloesitysprojektissa. Sooloprojektissa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman sooloesityksen. Lisäksi opiskelija arvioi oman tuotoksensa. Lisäksi opiskelija tekee kirjallisen ennakkosuunnitelman toteutuksesta, ylläpitää oppimispäiväkirjaa ja raportoi luomis-harjoitusprosessista päiväkirjan pohjalta.

Opetusmenetelmät

Tekemällä oppiminen, vuorovaikutuksellinen oppiminen, vertaisoppiminen.

Kansainvälisyys

Oman sooloesityksen luominen ja suunnitteleminen ajattelun ja mielikuvituksen, kehollisten kokeilujen ja tutkimisten sekä kirjoittamisen kautta. Työn välidemoaminen toisille kollegoille ja kollegan työskentelyn havainnoiminen ja analysoiminen sekä rakentavan palautteen antaminen kollegalle. Palautteen vastaanottaminen ja itsereflektointi. Oman taiteellisen ajattelun kehollistamisen ja sanallistamisen harjoittaminen. Taiteellisten ideoiden ihmettely ja intuitioon luottaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Soolon esitysprojektin kokonaislaajuus on 135h.
Katso aikataulusuunnitelmasta tuntimäärän jakautuminen eri osa-alueille.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Sooloesityksen luominen ja suunnittelu, lähiopetukseen osallistuminen, itsenäisen itseohjautuvan harjoittelun toteuttaminen, annettujen tehtävien toteuttaminen tehtävänannon mukaisesti määräajassa ja soolon esittäminen sovitusti. Soolon esitystuotannon kaikkien tehtävien hoitaminen ammattimaisella asenteella ja vastuunsa kantaen.

Sisällön jaksotus

Sooloprojektin tavoitteena on rohkaista ja ohjata opiskelijaa etsimään ja kehittämään omaa persoonallista sirkusilmaisua ja esiintyjäminäänsä. Soolojen lähtökohtana ovat opiskelijoiden sirkustekniset taidot, liikeilmaisun taidot ja näyttämöilmaisu. Esityksen pituus on 3 – 10 min ja soolossa esiinnytään yksin näyttämöllä. Soolossaan opiskelijan tulee keskittyä omiin 1-2 sirkustekniseen päälajiin. Soolojen näyttämönä toimii Taideakatemian Köysiteatteri.

Sooloja valmistetaan soolotunneilla, päälajiharjoittelussa ja omalla ajalla. Soolotuntien alkuosa käytetään ohjaavan opettajan tehtävänannon jälkeen soolojen fyysiseen suunnitteluun ja harjoitteluun, soolotuntien lopussa keräännytään yhteiseen reflektiopiiriin ja käydään lyhyt keskustelu missä vaiheessa mennään luomisessa ja harjoittelemisessa.

Soolojen etenemistä demotaan toisille 5 kertaa: syys-, loka ja marraskuun lopussa sekä joulukuussa isossa sirkussalissa ja Köysiteatterissa. Demojen tarkoituksena on jakaa omaa luovaa ja teknistä prosessia toisille ja saada toisilta rakentavaa ja sooloa edistävää palautetta:
1.demo: to 28.9. klo 15-16:30 soolon alkuosa sekä alustavat ajatukset sen musiikista, asusta ja maskista
2. demo: to 26.10. klo 15-16:30 soolon keskiosa
3. demo: to 30.11. klo 15-16:30 soolon loppuosa
4. demo: to 7.12. klo 15-16:30 koko soolo

5. demo/ Köysiteatteriin modifioitavassa valmiissa kunnossa: ke 13.12. klo 13:15-16:30
(valmistelu ja lämmittely Isossa sirkussalissa klo 12:15-13:15)
- demotaan suunnitellussa ohjelmajärjestyksessä (mukana musikki, asu, lavastus, maski ym.)

Sooloprojektin edistäminen to 7.9.- ti 12.12. klo 15-16:30 isossa sirkussalissa sekä soolot luominen ja harjoittelu omalla ajalla. Lisäksi tuotantopalaverit yhteisesti esitystuotannon edistämiseen.

Opiskelijat toimivat kaikissa demoissa toistensa yleisönä antaen vertaispalautetta sirkustekniikasta, koreografiasta, dramaturgiasta ja ilmaisusta. Palautteen tarkoituksena on auttaa jokaista opiskelijaa soolonsa rakentamisessa eteenpäin. Soolojen väli-ja loppudemot videoidaan opiskelijan omaa reflektointia varten.

Visuaaliset suunnitelmat lähetetään Esa Pukerolle marraskuun loppuun mennessä s-postin liitteenä onedrivessa jaettuna: esa.pukero@turkuamk.fi
Äänisuunnittelua ohjaa Otto Wahlgren ja valosuunnittelua ohjaa Ville Saarikoski ja siihen liittyvä opetus tapahtuu keskiviikkoisin klo 10:45-12:15 alkaen 20.9.2023.


Opiskelija aloittaa soolonsa rakentamisen oman sirkustekniikkansa ja muiden esittävien taiteiden tekniikoiden kartoittamisesta. Kartoittamisen tarkoituksena on tutkia fyysisesti minkälainen liike, välineet ja sirkustemput ovat jo hallussa, mitä opiskelija haluaisi oppia, mitä opiskelija haluaa esityksellään kertoa/ tulkita/ ilmaista ja miten tarvittavaan tekniikkaan, ilmaisuun ja tulkintaan on mahdollista päästä. Sooloa rakentaessa on hyvä ensin kartoittaa kaikki materiaali mikä on hallussa ja sitten vähitellen karsia pois mielenkiinnoton materiaali. Kun tarvittava tekniikka, liikekombinaatiot sekä temppusarjat alkavat olla hallussa lisätään mukaan musiikki/ äänet, puvustus, valot ja mahdollinen pienimuotoinen lavastus.

Liikekielen lisäksi opiskelija vastaa soolonsa valo-ja äänisuunnittelusta, puvustuksesta ja lavastuksesta. Taideakatemian puvustamo ja tarpeisto on käytettävissä puvustukseen. Puvustamosta vastaa Mervi Kuittinen. Valosuunnittelua ohjaa Esa Pukero ja Ville Saarikoski. Äänisuunnittelua ohjaa Otto Wahlgren. Lavastusapua on mahdollista kysyä Jari Uusitalolta.

Taiteellisen työn suunnittelun lisäksi opiskelija suunnittelee oman esityksensä sirkuskiinnitykset, välineiden roudaukset ja ryhmänä tekee esityskokonaisuudesta riskikartoituksen (Swot-analyysi) esityksen työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja riskien minimoimisen keinoista.

Soolot esitetään Köysiteatterissa tai Köysiteatterin aulatilassa tammikuun alussa.

Soolot arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty ja opiskelija saa ohjaavan opettajan lisäksi palautteen päälajitekniikan opettajilta.

Aikataulu:

Ohjattu harjoittelu työjärjestyksen mukaisesti pääasiassa isossa sirkussalissa: ti ja to klo 15-16:30.

Oma harjoittelu sirkussaleissa itse varaamilla ajoilla ilta-ajalla: syksy 2023.

Tuotannon suunnittelu: to 7.9. ja ti 12.9. sekä tuotantopalavereissa.

Luento koreografian ja dramaturgian luomisesta: ti 26.9. 2023 klo 15-16:30, luennossa tutustútaan erilaisiin luovan prosessin malleihin ja koreografisen prosessin menetelmiin.

”Oman sirkusvälineen tarinan” luominen ja lukeminen toiselle kollegalle: ti 20.9. klo 15 alkavalla tuotantotunnilla

Markkinointi- ja tiedotusasiat:
ti 3.10. klo 13:15-14:45
Pukuapu: ti 31.10. klo 13:15-14:45

Siirtymä Köysiteatteriin ja valojen suuntaaminen valosuunnitelman mukaisiksi:
ke 13.12. demojen jälkeen tarvittavan kaluston siirtäminen Köysiteatterin reunoille
to 14.12. ja pe 15.12. kahden-kolmen soolon valojen rakentaminen ja asennus Köysiteatteriin Huomioitava että illalla on tanssin ryhmisten esitykset),mahdolliset sooloilijat: Jaska Isola, Amanda Virkkunen
su 17.12. klo 9 loppujen sirkusvälineiden roudaaminen pakulla ja kiinnittäminen Köysiteatteriin, lisäksi lattian valmistelu
- autokuski: Ella (muista hakea avaimet vahtimestarilta pe klo 16 mennessä)

Valojen rakentaminen ja suuntaaminen jatkuu
ma 18.12.- ke 20.12.2023
Ke 20.12. läpimenoharjoitus (läpirämmintä) klo 13:15-16:30 Köysiteatterissa

Läpimenot ja kenraalit:
ma 3.1.- la 7.1.2022
Tarkemmasta aikataulusta sovitaan lähempänä.

Valo- ja ääniajojen harjoittelu sekä teosten läpimenot Köysiteatterissa:
- valo-ääni-iskujen harjoittelu ja roudausten harjoittelu, soolojen läpimenot:
ti 2.1. – pe 5.1.2024 klo 10-12 ja klo 13-16
pe 5.1. yleisökenraali klo 19

Esityksiin valmistautuminen 2h ennen esitystä:
sovittava lämmittelyjärjestys ja muut valmistavat tehtävät/ hlö

Esitykset ajalla la 6.1. – su 14.1.2024
Alustavat esitysajat:
la 6.1. klo 19
su 7.1. klo 15,
ti 91. klo 19 striimaus,
ke 10.1. klo 11 (koululaisesitys)
pe 12.1. klo 19,
la 13.1. klo 19 ja
su 14.1. klo 15
Purku heti viimeisen esityksen jälkeen.
Lomaa lähiopetuksesta ma 15.1.- su 21.1.2024.
Opetusharjoittelut normaalisti.

Ohjelmassa 5 sooloa: PTEASS22: Ella, Jaska, Victoria, Isabella, Amanda
Esitystilana Köysiteatteri.

Opiskelijat hoitavat toistensa valo- ja ääniajot sekä roudausavut.
Lipunmyyntiin ja kahvioon 1.vsk/ Sirkus Sorsa.
Vapaaliput: 5 vapaalippu/ sooloilija.

SOOLON TYÖSUUNNITELMA
Laadi kirjallinen työsuunnitelma soolostasi ja palauta se Minnalle s-postin liitetiedostona viimeistään ke 27.9.2023. Valmistaudu esittelemään toisille soolosi aiesuunnitelmaa toisille jo soolon ensimmäisellä lähikerralla to 7.9.2023 suullisesti.

Vastaa ensimmäisenä soolosuunnitelmassasi seuraaviin kysymyksiin ja perustele näkemyksesi lyhyesti:

- mitä teet soolossasi? mitkä ovat soolosi sirkuslajit? muut elementit?
- soolon aihe/idea/ tarina/viesti/ pääpyrkimys?
- miten työstät uutta liikemateriaalia sooloosi?
- miksi olet valinnut juuri nämä sirkuslajit ja muut esitykselliset elementit sooloosi?
- miksi juuri nyt tällainen soolo?
- mikä on kohdeyleisösi?
- minkälainen on esityksesi muoto ja sisältö?
- mistä syntyy soolosi jännite?
- esityksesi genre?


Näihin kysymyksiin vastaamisen jälkeen tarkastele seuraavia kysymyksiä ja vastaa myös niihin kokonaisilla lauseilla:

Mikä on:
- aihe/ asia jota käsittelet
- esityksesi mahdollinen keskeinen konflikti
- esityksesi voimat/ vastavoimat
- pääpyrkimyksesi esityksessä esiintyjän roolissa
- esittämäsi henkilön tai itsesi oma tarina/ tausta
- esittämäsi henkilön tai itsesi tehtävä esityksessä
- esityksesi filosofia, viesti, väite, uutinen
- päätarina, jos on tarinallinen sooloesitys
- esityksen tyylilaji
- esityksen teema
- esityksen punainen lanka

Minkälaiset asiat innostavat sinua luomaan ja esittämään? Minkälainen tausta- ja oheismateriaali sinulla on tässä sooloprojektissa ?
kirjat, elokuvat, patsaat, värit, maut, hajut ym..

Minkälaisia kohtauksia esityksesi sisältää? Kohtausanalyysi?
Katso kohtausanalyysipaperi ja hyödynnä sitä kohtauksia luodessasi.

Minkälaisessa roolissa sinä olet soolossasi?
Entä miten roolisi muuttuu esityksen edetessä?
Entä minkälaisessa roolissa ovat sirkusvälineesi?
Miten niiden suhde sinuun muuttuu?
Roolianalyysi?
Katso roolianalyysipaperi ja hyödynnä sitä omaa roolia luodessasi.

Minkälainen on soolosi rakenne/kaari visuaalisessa muodossa?
Minkälainen on mahdollinen kuvakäsikirjoitus soolostasi?

Muu työryhmä:

- muusikko/ muusikot
- lavastaja/ puvustaja
- valosuunnittelu, valoajot
- äänisuunnittelu, ääniajot
- tuottaja, markkinointisihteeri
- muita työryhmän henkilöitä/ vastuualueita?
- juontaja
- roudaajat


Esitystilan kartoitus:
- missä tilassa esität teostasi: Köysiteatterissa vai Köysiteatterin aulassa?
- minkälaiset kiinnitystekniset ratkaisut ovat Köysiteatterissa ja aulassa mahdollisia?
- tilan koko ja materiaalit

Soolon aikataulutus:
- milloin mikäkin osa-alue on valmiina
- tee aikataulusuunnitelma niin että jokaiselle syksyn viikolle on nimetty tavoitteet suunnittelusta toteuttamiseen ja lopulliseen esitykseen asti eli työn esittämiseen yleisölle ja sen itsearviointiin

Määrittele myös taiteelliset välitavoitteet aikatauluusi.

Soolon toteutussuunnitelmaan kirjataan kaikki ylläolevat asiat ja se palautetaan Minnalle s-postin liitetiedostona viimeistään ke 27.9.2023.

Käytännön asioita huomioitavaksi:
- jokaiselle soolon tekijälle annetaan samanmittainen aika Köysiteatterista kattauksen rakentamiseen ja harjoittamiseen, osa Köysiteatterin harjoitteluajoista tapahtuu itsenäisesti harjoitellen ilman ohjaavan opettajan läsnäoloa
- ohjaavalla opettajalla on resurssia työtehtävään yhteensä 100h (sisältää lähiopetuksen 40h ja klinikkamaisen yksilöohjauksen, esitysten katsominen ja yksilöpalautteet)
- valo-ääniajot, roudaukset ja lipunmyynti hoidetaan opiskelijavoimin
- suunnittelu etukäteen auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja luo turvallisuutta tekijälle itselleen sekä koko työryhmälle
- apua antamalla saat myös toisilta apua
- uskalla sitoutua ja merkitse taiteellisen luomisen ajat kalenteriisi, anna asioille aikaa hautoutua ja muhia
- markkinointi ja tiedotus hoidetaan opiskelijavoimin (juliste, flyer, käsiohjelma, tiedote, pressikutsut, vip-kutsut, tiedotteet medialle jne.)
- puvustus ja maskeeraus sekä lavasteet hoidetaan opiskelijavoimin

VASTUUALUEISTA SOVITAAN TYÖRYHMÄN KESKEN:

VALOSUUNNITTELU: soolon tekijät, suunnitelmat Esalle marraskuun loppuun mennessä
VALOAJOT: soolon tekijät
ÄÄNISUUNNITTELU: soolon tekijät
VALOAJOT: soolon tekijät
JUONTAJA: joku sirkuksen opiskelija 1.-4.vsklta, jota kysytään mukaan
VALOKUVAUS: Elma Hytönen
JULISTE JA FLYER: Elma Hytönen ja Isabella, julisteet valmiiksi 15.11.
YHTEINEN ESITTELYTEKSTI: KAIKKI, valmiiksi 15.11.
KÄSIOHJELMA: valmiiksi joulukuussa ennen lomalla lähtemistä, tiedot viimeistään 7.12.2022 , vastuuhenkilö: Isabella
TIEDOTE: valmiiksi marraskuussa, vastuuhenkilö: Jaska Isola, 15.11. mennessä
VIP-KUTSUT: valmiiksi joulukuussa ja lähetys 4.12- 10.12. ,vastuuhenkilö: Jaska Isola, muistutukset kutsuvieraille 2.1.
PRESSI-VASTAAVA:pressi tammikuussa ke 3.1. , vastuuhenkilö: Minna
LIPUT MYYNTIIN: 20.11. MAINONTA ALKAA, 30.11. Omat esittelytekstit
MARKKINOINTI SOMEVASTAAVAT: somen avaus joulukuussa , vastuuhenkilöt:Ella Laitinen ja Victoria Adamova
ESITYSTEN LIVESTRIIMAUS: journalismin opiskelijat
ESITYSTEN TALTIOINTI: Valokuvia ja videotaltiointi, kysytään elokuvan ja valokuvan opiskelijoita
VALO- JA ÄÄNIAPU:Ville Saarikoski ja Otto Wahlgren
AUTOKUSKI: Isabella

Juliste, flyervastaavat:
- valmiiksi marraskuussa
- 100 kpl: A3:60, A4: 40
- 150 flyerit
- Jani Pihlajamaalle julistetiedot, vapaalippupaikat tarkistus tapahtumakalenteriin

Somevastaavat:
- Insta, Face, Taideakatemia sirkus, Sirkus Sorsa
- jokaisen sooloilijan esittely: kasvokuva, koko keho plus väline kuva, lyhyt videoklippi
- joulukalenteri luukut?
- valokuvat: kasvot ja koko keho plus väline, pieni esittelyteksti itsestä ja soolosta
- parin lauseen kuvaus itsestä ja soolostasi
- Sorsan someen, salasanalla suoraan Sorsaan
- turkuamk someen
- somea päivitettävä kuukauden ajan ennen esitystä lyhyillä mielenkiintoisilla kuvilla ja tarinoilla luomisen ilosta

Käsiohjelma:
- soolon nimi
- tekijän nimi
- laji ja väline
- lyhyt kuvausteksti teokseen liittyen
- kaikki tekijänoikeudelliset asiat: musiikki: biisin nimi: esittäjän nimi:
- erityiskiitokset:
- deadline:7.12.2023


VIP-kutsut:
- avecilla
- kutsu voimassa kaikkiin esityksiin
- kuka ottaa vastaan kutsujen lähettämisestä? Minna laittaa alustavan listan
- kutsut laitetaan joulukuun aikana 18.12. mennessä sähköpostitse eteenpäin
- mukaan tiedote ja juliste


Valokuva/ kuvat:
- loka-marraskuun vaihde hyvä aikataulullisesti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sooloesityksen luominen ja suunnittelu, lähiopetukseen osallistuminen, itsenäisen itseohjautuvan harjoittelun toteuttaminen, annettujen tehtävien toteuttaminen tehtävänannon mukaisesti määräajassa ja soolon esittäminen sovitusti. Soolon esitystuotannon kaikkien tehtävien hoitaminen ammattimaisella asenteella ja vastuunsa kantaen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole toiminut opintojakson ohjeiden mukaisesti. Opintojaksoon liittyviä oppimistehtäviä ei ole palautettu ohjeiden mukaisesti määräajassa. Epäammattimainen asenne esitysprojektin tuotannon eri osaamistavoitteita tai henkilöitä kohtaan.