Siirry suoraan sisältöön

Akrobatia 1a (2 op)

Toteutuksen tunnus: 2011420-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 12

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka

Ryhmät

 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023
 • 11.09.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 12.09.2023 10:45 - 12:15, Akrobatia 1a
 • 18.09.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 19.09.2023 13:15 - 14:45, Akrobatia 1a
 • 25.09.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 26.09.2023 13:15 - 14:45, Akrobatia 1a
 • 02.10.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 03.10.2023 13:15 - 14:45, Akrobatia 1a
 • 09.10.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 23.10.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 24.10.2023 13:15 - 14:45, Akrobatia 1a
 • 30.10.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 31.10.2023 13:15 - 14:45, Akrobatia 1a
 • 06.11.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 07.11.2023 13:15 - 14:45, Akrobatia 1a
 • 13.11.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 14.11.2023 13:15 - 14:45, Akrobatia 1a
 • 20.11.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 21.11.2023 13:15 - 14:45, Akrobatia 1a
 • 27.11.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 28.11.2023 13:15 - 14:45, Akrobatia 1a
 • 04.12.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 05.12.2023 13:15 - 14:45, Akrobatia 1a
 • 11.12.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 12.12.2023 13:15 - 14:45, Akrobatia 1a
 • 18.12.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia 1a
 • 19.12.2023 13:15 - 14:45, Akrobatia 1a

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- akrobatian ammatilliset perustekniikat permanto-, pari- ja pyramidiakrobatiassa, käsilläseisonnassa ja trampoliinilla
- akrobatian ammattisanaston, akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot
- käyttää akrobatialajin välineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- soveltaa akrobatiaa taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen akrobatiatekniikoissa. Opintojakso koostuu permanto-, pari- ja pyramidiakrobatian, käsilläseisonnan ja trampoliiniakrobatian opinnoista. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Sisällön jaksotus

Akrobatiakurssi sisältää:

Permantoakrobatian perustekniikan opettelu:

- kuperkeikka eteen ja taakse, kuperkeikkojen variaatiot (50kpl), kuperkeikat yhdistettyinä muiden tekniikoiden kanssa
- silta makuulta, seisomasta ja yhdistitettyinä muiden tekniikoiden kanssa
- päälläseisinta ja käsilläseisonta eri asennoista
- kärrynpyörä, kärrynpyörä yhdellä kädellä, vauhdista, esteiden yli , eri variaatioit (20kpl)
- valsetti, kurbetti
- arabialainen paikalta, vauhdista, yhdistettynä muihin tekniikoihin


Pariakrobatian perustekniikka:

- käsien perusotteet pyramideissa
- peruspyramidit pareissa, erilaisilla käsiotteilla

Tehtävät ja tavoitteet

Permantoakrobatian ja pariakrobatian perustekniikan opettelu ja kehitys.
permantoakrobatian ja pariakrobatian spottaustekniikat. Voiman ja venytyksen sovellutus akrotekniikoiden kehitykseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Demot ovat kahdessa osassa: permantodemo ja pyramididemo. Demon arvosanaksi tulee näiden kahden keskiarvo.


Demon arvosana on arviointi tekniikasta. Koko kurssin arvosanaan vaikuttaa tekniikka (demo), läsnäolo, aktiivisuus kurssilla ja spottaustekniikka.