Siirry suoraan sisältöön

Akrobatia 3a (1 op)

Toteutuksen tunnus: 2011424-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto

Ryhmät

 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus
 • 04.10.2023 10:45 - 12:15, Akrobatia 3b-4
 • 11.10.2023 10:45 - 12:15, Akrobatia 3b-4
 • 01.11.2023 10:45 - 12:15, Akrobatia 3b -4
 • 02.11.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen päälajiopinnot: akrobatia
 • 08.11.2023 10:45 - 12:15, Akrobatia 3b -4
 • 09.11.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen päälajiopinnot: akrobatia
 • 15.11.2023 10:45 - 12:15, Akrobatia 3b -4
 • 22.11.2023 10:45 - 12:15, Akrobatia 3b -4
 • 29.11.2023 10:45 - 12:15, Akrobatia 3b -4
 • 13.12.2023 10:45 - 12:15, Akrobatia 3b -4

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- akrobatian ammatilliset perustekniikat permanto-, pari- ja pyramidiakrobatiassa, käsilläseisonnassa ja trampoliinilla
- akrobatian ammattisanaston, akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot
- käyttää akrobatialajin välineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- soveltaa akrobatiaa taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen akrobatiatekniikoissa. Opintojakso koostuu permanto-, pari- ja pyramidiakrobatian, käsilläseisonnan ja trampoliiniakrobatian opinnoista. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Sisällön jaksotus

- 2 flikin sarja
- 2 voltin sarja
- kärrynpyörä-flikki
+ yllämainittujen tekniikoiden variaatioit. Erilaiset lähtöasennot ja alastulot, kuten. erijalkaan ja jalat yhteen. Jännehyppy ennen flikkiä, sen jälkeen ja flikkien välissä. Volttisarjojen välissä tauot 3 sek ja 5 sek.

Tekniikoiden ja spottauksen tekniikan opiskelu.

Pyramidit:

- pyramidit, joissa on käsilläseisonta, krokotiili ja kulma
- pyramidit, joissa on yksi yllämainittu liike ja pyramidit, joissa on kaksi yllä mainittua liikettä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Demot ovat kahdessa osassa: permantodemo ja pyramididemo. Demon arvosanaksi tulee näiden kahden keskiarvo.


Demon arvosana on arviointi tekniikasta. Koko kurssin arvosanaan vaikuttaa tekniikka (demo), läsnäolo, aktiivisuus kurssilla ja spottaustekniikka.