Siirry suoraan sisältöön

Ilma-akrobatia 1a (2 op)

Toteutuksen tunnus: 2011426-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 12

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka

Ryhmät

 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023
 • 08.09.2023 13:15 - 14:45, Ilma-akrobatia 1a
 • 11.09.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 15.09.2023 13:15 - 14:45, Ilma-akrobatia 1a
 • 18.09.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 22.09.2023 13:15 - 14:45, Ilma-akrobatia 1a
 • 25.09.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 29.09.2023 13:15 - 14:45, Ilma-akrobatia 1a
 • 02.10.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 03.10.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 09.10.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 13.10.2023 13:15 - 14:45, Ilma-akrobatia 1a
 • 23.10.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 27.10.2023 13:15 - 14:45, Ilma-akrobatia 1a
 • 30.10.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 03.11.2023 13:15 - 14:45, Ilma-akrobatia 1a
 • 06.11.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 10.11.2023 13:15 - 14:45, Ilma-akrobatia 1a
 • 13.11.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 20.11.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 24.11.2023 13:15 - 14:45, Ilma-akrobatia 1a
 • 27.11.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 01.12.2023 13:15 - 14:45, Ilma-akrobatia 1a
 • 04.12.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 08.12.2023 13:15 - 14:45, Ilma-akrobatia 1a
 • 11.12.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a
 • 15.12.2023 13:15 - 14:45, Ilma-akrobatia 1a
 • 18.12.2023 10:45 - 12:15, Ilma-akrobatia 1a

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- ilma-akrobatiatekniikan ammatilliset perustekniikat trapetsilla, vertikaalikankaassa ja -köydessä
- ilma-akrobatian ammattisanaston
- käyttää ilma-akrobatiavälineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- ilma-akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot sekä taidot tekniikan soveltamiseen taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen ilma-akrobatiatekniikoissa. Opintojakso koostuu ilma-akrobatiatekniikoista trapetsilla, vertikaalinkankaassa ja -köydessä. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelminä käytetään mm. mallioppimista, vertaisoppimista ja tekemällä oppimista. Osa oppimista on
opetuksen ulkopuolella tapahtuva itsenäinen treenaaminen ja voimaharjoittelu.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Tavoitteena on oppia perustekniikka trapetsilla, vertikaalikankaalla sekä vertikaaliköydellä. Opiskelija käyttää ja
huoltaa välineitä oikeaoppisesti. Opiskelija pystyy työskentelemään sekä ryhmässä että itsenäisesti ja osaa ottaa muut
huomioon. Opiskelija hallitsee ilma-akrobatian ammattisanaston. Opiskelija pystyy arvioimaan omaa tekemistään ja
edistymistään. Opiskelija pystyy antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta muille/muilta.
Tavoitteisiin pääseminen:
-läsnäolo tunneilla
-tunneilla aktiivisena toimiminen yksin sekä ryhmässä
-itsenäinen harjoittelu opetuksen ulkopuolella
-demot ennen syyslomaa ja jouluna

Sisältö
Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa.
Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen ilma-akrobatiatekniikoissa.
Opintojakso koostuu ilma-akrobatiatekniikoista trapetsilla, vertikaalinkankaassa ja -köydessä. Opinnot toteutetaan
ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.

Tekninen sisältö
Trapetsi:
-istumaan ja seisomaan nousu, alastulo
-heilurit
-kieppi istumaan, kieppi istumaan heilurista
-yhden polven pop-on
-yhden polven kieppi
-kupperi seisomaan
-kupperi istumaan
-kieppi vatsalle
-linnunpesä, köysissä
-enkeli
-kauris
-merenneito tangon alla ja päällä
-amazon
-polviroikunta, 1 polven roikunta
-nilkkaroikunta köysissä
-nilkkaroikunta
-kantapääroikunta
-vatsabalanssi
-peppubalanssi
-selkäbalanssi
-polvibalanssi
-istumasta enkeliin
-istumasta nilkkaroikuntaan
-kieppi istumaan + nilkkaroikunta
-vatsabalanssista sammakkoon (catcher)
-istumasta polvitaipeille
-vatsabalanssista yhdelle polvelle
Kangas:
-kiipeäminen
-venäläinen kiipeäminen
-taitto kiipeäminen
-ilman jalkoja kiipeäminen
-lepoasento
-amazon
-nilkkasolmu (1 nilkka, 2 nilkkaa, variaatiot)
-haarataittosarja
-vertikaali, tuplasidonta
-sammakko
-catcher roikunta
-sakset, lähtö taitto kiipeämisestä
-stag
-catcher/sammakko tiputus
-starfish
-hip lock salto
Köysi:
-kiipeäminen
-venäläinen kiipeäminen
-varvas kiipeäminen
-taitto kiipeäminen
-ilman jalkoja kiipeäminen
-lepoasento
-amazon
-nilkkasolmu
-vertikaali, tuplasidonta
-sammakko
-catcher roikunta
-sakset, lähtö taitto kiipeämisestä
-stag
-catcher/sammakko tiputus
-starfish
-hip lock salto

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota:
-läsnäoloon tunneilla
-teknilliseen suoritukseen
-itsenäiseen työskentelyyn
-muiden kanssa työskentelyyn
-demoihin
-itsearviointiin

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
- toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
- tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
- osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
- käyttää oman taiteenalansa perustekniikoita ja välineistöä
- on suorittanut vaaditut demot

Arvosana 2 Opiskelija
- toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
- tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
- käyttää oman taiteenalansa perustekniikoita ja välineistöä
- yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
- hallitsee vähän aiemmin mainittua tekniikkaa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
- laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
- yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
- tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
- tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet
- hallitsee jonkin verran aiemmin mainituista tekniikoista

Arvosana 4 Opiskelija
- laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
- yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
- tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
- tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet
- pystyy suorittamaan suurimman osan aiemmin mainituista teknillisistä liikkeistä puhtaasti
- pystyy antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
- toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
- arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
- kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
- perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi
- pystyy suorittamaan aiemmin mainitut teknilliset liikkeet puhtaasti
- pystyy antamaan ja vastaanottamaan kriittistä palautetta
- kykenee työskentelemään muiden opiskelijoiden kanssa
- toimii kannustavan ilmapiirin periaatteiden mukaisesti