Siirry suoraan sisältöön

Sirkusdidaktiikka 1a (2 op)

Toteutuksen tunnus: 2011451-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Marina Vavilova
 • Minna Karesluoto

Ryhmät

 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus
 • 07.09.2023 15:00 - 16:30, Akrodida
 • 14.09.2023 15:00 - 16:30, Akrodida
 • 15.09.2023 10:45 - 12:15, Akrobatian didaktiikka
 • 19.09.2023 09:00 - 10:30, Akrobatia
 • 22.09.2023 10:45 - 12:15, Akrodida
 • 29.09.2023 10:45 - 12:15, Akrodida
 • 06.10.2023 10:45 - 12:15, Akrodida
 • 13.10.2023 10:45 - 12:15, Akrodida
 • 26.10.2023 15:00 - 16:30, Akrodida
 • 27.10.2023 10:45 - 12:15, Akrodida
 • 30.10.2023 13:15 - 14:45, Akrodida
 • 03.11.2023 10:45 - 12:15, Akrodida
 • 10.11.2023 10:45 - 12:15, Akrodida
 • 13.11.2023 13:15 - 14:45, Akrodida
 • 17.11.2023 10:45 - 12:15, Akrodida

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan sirkusopetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin erilaisille kohderyhmille. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sirkusopetusta taiteen perusopetuksen tarpeisiin.

Sisältö

Sirkuksen tekniikkaopintojen rinnalle rakentuva opintokokonaisuus, mikä kehittää sirkusopiskelijoiden kasvua luovuuteen sekä pedagogiseen ajatteluun ja kyvykkyyteen.
Jaksolla opiskellaan eri sirkuslajien terminologiaa ja metodiikkaa eri näkökulmista. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa sirkuksen perusopetuksen yleiseen ja laajaan oppimäärään. Jaksolla opitaan luomaan ja analysoimaan sirkuksen liikemateriaalia eri ikäisille ja –tasoisille oppilaille.
Jakso koostuu teorian ja käytännön luennoista, harjoituksista, harjoitustöistä ja tentistä.

Arviointiasteikko

H-5