Siirry suoraan sisältöön

Sirkuksen opetusharjoittelu 1a (2 op)

Toteutuksen tunnus: 2011455-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 12

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Marina Vavilova
  • Minna Karesluoto
  • Laura Tikka

Ryhmät

  • PTEASS23
    Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023
  • 05.09.2023 13:15 - 14:45, Sirkuksen opetusharjoittelu 1a info
  • 05.09.2023 15:00 - 16:30, Sirkuksen opetusharjoittelu 1a suunnittelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida sirkusopetusta eri-ikäisille ja tasoisille sirkusoppilaille
- arvioida omaa työskentelyään
- arvioida ja edistää oppilaidensa oppimista
- työskennellä opetustyössä vuorovaikutuksellisesti assistentin ja opettajan rooleissa

Sisältö

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sirkusopetusta eri-ikäisille ja tasoisille sirkusoppilaille. Harjoittelu jakautuu orientoivaan harjoitteluun, perusharjoitteluun ja syventävään harjoitteluun. Orientoiva harjoittelu ja perusharjoittelu tapahtuvat Taideakatemian sirkuksen opetusharjoittelukoulussa sirkuksen palvelutoimintana. Orientoivassa harjoittelussa opiskelija toimii sirkusammattilaisopettajan assistenttina ja perusharjoittelussa parin kanssa ohjaajatiiminä ohjaavan opettajan tutoroinnissa. Syventävä harjoittelu tapahtuu sirkuskouluissa sirkustaiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa.Syventävässä harjoittelussa opiskelija toimii sirkusopetuksesta vastaavana ohjaajana.

Oppimateriaalit

Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas ja
sirkustaiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppisisällön opetussuunnitelmien perusteet.

https://artsedu.fi/taiteen-perusopetus/

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen oppiminen. Vertaisoppiminen.

Kansainvälisyys

Opetusharjoittelun suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä toisen sirkuksen opiskelijan kanssa. Työparityöskentely ja jatkuva dialogi työparin ja opetusharjoittelua ohjaavan opettajan kanssa. Yhdessä oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetusharjoittelun laajuus: 2op. ( 2 X27h=54h)
Sisältää 4 X 3h opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen, 1 X pikkujouluharjoittelun opetusharjoittelijoiden tiimissä ja 1 X pikkujoulut suunnittelun ja toteuttamisen opetusharjoitteluopiskelijoiden tiimissä.
Lähiopetusta 6 X3 h= 18h plus opetuksen suunnittelun parin kanssa.

Sisällön jaksotus

OPETUSHARJOITTELUSUUNNITELMA syksy 2023, laajuus: 2op

Opetusharjoittelu tapahtuu kahden opetusharjoittelijan opetuspareissa ohjaavan opettajan tutoroimina.

1. vuosikurssin opiskelijoilla opetusharjoittelu on ORIENTOIVA HARJOITTELU 1a ja
2.vuosikurssin opiskelijoilla opetusharjoittelu on PERUSHARJOITTELU 2a.
1. vuosikurssin opiskelija toimii opetuksessa 2.vuosikurssin opiskelijan assistenttina ja ottaa vastuuta enemmän alkulämmittelystä, leikeistä, loppujäähdyttelystä sekä voima- ja liikkuvuusharjoitteista, 2.vuosikurssin opiskelija on päävastuussa sirkuslajien suunnittelusta ja toteuttamisesta ohjaavan opettajan ohjaamana.

Harjoittelu sisältää: opetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja palautekeskustelut ohjaavien opettajien kanssa heti opetuksen jälkeen (n. 10-15 min). Sirkusopiskelijat toimivat ammattilaisopettajan Marina Vavilovan tutoroimana sirkusopetuksessa syyskaudella 2023. Kukin opetusharjoittelijapari opettaa samaa ryhmää 4-6 kertaa. Lisäksi kaikki opetusharjoittelijat osallistuvat suunnittelemaan ja toteuttamaan kullekin opetusharjoitteluryhmälle pikkujouludemon. Lähiopetuksen lisäksi kukin opetusharjoittelupari valmistaa lyhyen 1-3minuutin mittaisen sirkusdigiopetushetken, avoin taso ja yksi temppu, jonka oppija voi harjoitella kotio-oloissa ja se jaetaan kaikille opetusharjoittelukoulun oppilaille Taideakatemian youtube-kanavan kautta.

Varsinaisesta pikkujoulutunnista vastaavat kaikki ko. päivän oppilaita opettaneet petusharjoittelijat. Tarkemmista aikatauluista ja vastuutehtävistä sovitaan ohjaavan opettajan Marinan kanssa erikseen OPH:n info- ja suunnittelutunnilla ti 5.9. klo 13:15-16:30.

Opetusharjoitteluun tulee sitoutua eikä opetustunteja voi muuttaa toisen opiskelijan kanssa kuin esim. sairastapauksissa. Jos sairastut pyri siis silloin hankkimaan itse itsellesi sijainen ja ilmoita heti sairastumisestasi opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle. Opetusharjoittelu on sirkuskoulutuksen opetustyötoimintaa ja se tukee sirkuskoulutuksen kaikkea oppimista ja uusien harrastajien innostamista sirkuksen pariin. Harrastajat maksavat sirkustunneista ja ko. rahoitus tukee sirkuskoulutuksen kaikkia toimintoja.

Opetusharjoittelijat tekevät ensin yhdessä ammattilaisopettajan kanssa syyskausisuunnitelman opetusharjoitteluun. Sen jälkeen kukin opetuspari suunnittelee itse ohjaavalta opettajalta saamansa vastuutehtävät. Suunnitelmat tehdään kirjallisesti ja palautetaan ohjaavalle opettajalle ennen opetuksen alkua. Opetusharjoittelijat vastaavat tilan järjestämisestä opetusta varten, samoin välineiden palauttamisesta paikoilleen opetuksen lopuksi. Ti ja to tuntien jälkeen matot kasataan yhdessä oppilaiden kanssa päällekkäin, jotta tilassa voidaan siivota ke ja pe aamuisin.
Ti matot kasataan Linnankadun puolelle ja to Joen puoleiselle seinälle, jotta tilan siivous onnistuu siivoojilta myös vuoroviikon mattojen alta.

Sirkuksen opetussuunnitelma sisältää mm. seuraavia sisältöjä:
- sirkustekniikka
- voima- ja venytysharjoitteet
- sosiaalisia taitoja kehittävät harjoitteet
- luovaa kyvykkyyttä kehittävät harjoitteet
- ilmaisuharjoitteet

1. vuoden sirkuksen opiskelijat vastaavat alkulämmittelyn ja alkuleikkien sekä loppuvoimien ja venytysten suunnittelusta ja 2.vsk:n opiskelijat vastaavat lajitekniikoiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Suunnittelu tapahtuu ohjaavien opettajien tarkempien tehtävänantojen mukaisesti.
Pedagoginen harjoittelu kuuluu osaksi opettajan pedagogisia opintoja. Harjoittelu on tehtävä valvotusti. Harjoittelussa harjoitellaan sirkustaiteen perusopetuksen suunnittelua ja toteuttamista turvallisessa ympäristössä.

Yhteinen suunnittelu:
ti 5.9. klo 13:15-14:45 sirkuksen opettajahuone, opettajat: Marina Vavilova ja Minna Karesluoto ja jatkaen oman parin kanssa klo 15-16:30.

TIISTAI

SIRKUKSEN alkeet: TI KLO 17-18:00
Opetusharjoittelun oppilaat: 6-9- vuotiaat

SIRKUKSEN perusteet: TI KLO 18-19
Opetusharjoittelun oppilaat: 10-15-vuotiaat

SIRKUKSEN perusteet AIKUISILLE: TI klo 19-20
Opetusharjoittelun oppilaat: yli 16-vuotiaat

TORSTAI

SIRKUKSEN alkeet : TO KLO 17-18
Opetusharjoittelun oppilaat: 6-9-vuotiaat

SIRKUKSEN perusteet: TO KLO 18-19
Opetusharjoittelun oppilaat: 10-15-vuotiaat

SIRKUKSEN JATKOTASO AIKUISILLE: TO KLO 19-20.30
Opetusharjoittelun oppilaat: yli 16-vuotiaat

LISÄKSI KUKIN OPISKELIJAPARI VALMISTAA YHDEN ONLINE OPETUKSEN 1-3min/ AVOIN TASO/ yksi temppu. NÄMÄ TUNNIT OVAT AVOIMIA KAIKILLE OPETUSHARJOITTELUKOULUN OPPILAILLE sekä KAIKILLE TAIDEAKATEMIASTA KIINNOSTUNEILLE. Nämä lyhyet opetukset jaetaan Taideakatemian youtube-kanavan tai instan kautta kaikille.

AIKATAULU

TI RYHMÄT:
A) Jaska ja Lauriina: 5.9., 12.9., 19.9., 26.9.,
B) Isabella ja Iiris: 3.10., 10.10., 24.10., 31.10.,
C) Amanda ja Heta: 7.11., 14.11., 21.11., 28.11.
ja yhteinen 5.12. sekä pikkujoulut yhdessä 12.12.


TO RYHMÄT:
D) Ella ja Niina: 7.9., 14.9., 21.9., 28.9.
E) Victoria ja Sini: 5.10., 12.10., 26.10., 2.11.
F) Veera ja joku opiskelija joka haluaa työstää syventävää oph:ta nopeammin eteenpäin:kuka?: 9.11., 16.11., 23.11. 30.11.
ja yhteinen 7.12. sekä pikkujoulut yhdessä 14.12.

Syyskausi päättyy pikkujoulutunteihin, jossa jokainen ryhmä esittää lukukauden aikana oppimiaan taitoja ja sirkusilmaisua. Kunkin harjoittelijan vastuualueesta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa tarkemmin erikseen.

Ohjaavalta opettajilta tarkemmat ohjeet opetusharjoittelusta s-postitse:
marina.vavilova@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat opiskelijan vuorovaikutustaidot, asenne ja motivaatio omien opetustaitojensa kehittämiseen ja harjoittamiseen.
Hyväksyttyyn suoritukseen opiskelijan tulee osallistua opetusharjoittelun yhteiseen suunnitteluun, opetusparin kanssa dialogiin ja yhteiseen suunnitteluun, opetuksen toteuttamiseen ja sen reflektoimiseen.