Siirry suoraan sisältöön

Näyttelijäntyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2011464-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.09.2023 - 21.10.2023

Ajoitus

22.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 15

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Mervi Rankila-Källström

Ryhmät

  • PTEATS23
    Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa näyttämöilmaisun perusteet.

Sisältö

Luennot, työpajat, harjoitteet, harjoitustyöt ja itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla syvennytään näyttelijäntyöhön erilaisten näyttämöllisten harjoitteiden kautta. Näyttelijäntyöllisessä fokuksessa kurssilla ovat mm. läsnäolo, kontakti, reagointi sekä draamatekstin analysointi näyttelijän näkökulmasta.
Käytännön harjoitteiden lisäksi kurssilla käytetään teoriamateriaalia etäluentoina ja keskustellaan opettajan johdolla näyttelijäntyön teoreettisista lähtökohdista.
Kurssilla työskennellään myös tekstin kanssa ja mahdollisuuksien mukaan valmistetaan myös demo-esitykset kurssin päätteeksi.
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta sekä kirjallisesta loppuraportista. Opiskelija pitää opintojakson aikana oppimispäiväkirjaa, jossa opiskelija reflektoi omaa oppimisprosessiaan näyttelijäntyön näkökulmasta opintojakson ajan.

Ke 8.11. klo 13.00-15.00 Zoom, luento (2h)
Kurssi-intro + luento post-fordistinen näyttelijä

Pe 10.11. klo 11.30-16.30 Opetusta kampuksella (5h)
Post-fordistinen näyttelijä harjoitteita

Ti 14.11. klo 11.30-16.30 Opetusta kampuksella (5h)
Sukellus ekspressionismiin luento + Sukellus ekspressionismiin harjoitteita

Ke 15.11 klo 13.00-15.00 Zoom, luento (2h)
Luento Brechtin V-efekti

To 16.11. klo 11.30-16.30 Opetusta kampuksella (5h)
Brechtin V-efekti harjoitteita

Pe 17.11. klo 11.30-16:30 Opetusta kampuksella (5h)
Luento Artaud ja julmuuden teatteri + Artaud ja julmuuden teatteri harjoitteita

Ti 21.11 klo 13.00-15.00 Zoom luento (2h)
Absurdi teatteri luento

Ke 22.11. klo 11.30-16:30 Opetusta kampuksella (5h)
Absurdi teatteri harjoitteita

Pe 24.11. klo 11.30-16.30 Opetusta kampuksella (5h)
Ei-inhimillinen näyttelijäntyö luento + harjoitteita

ti 28.11. klo 13.00-15.00 Zoom luento (2h)
Michail Chekhov luento

ke 29.11. klo 11:30-16:30 Opetusta kampuksella (5h)
Michail Chekhov harjoitteita

to 30.11. klo 13.00-15.00 Zoom luento (2h)
Meyerhold luento

ma 4.12. klo 11:30-16:30 Opetusta kampuksella (5h)
Meyerhold harjoitteita

pe 8.12. klo 11-30-16.00 Opetusta kampuksella (5h)
Antiikin Kreikka luento + Antiikin Kreikka harjoitteita

ke 13.12 klo 11.30-16.30 Opetusta kampuksella (5h)
Koonti + NÄYTÖKSEN suunnittelua ryhmissä

to 14.12 klo 11:30-16:30 Zoom konsultaaatio ryhmittäin (5h)

Ma 18.12 klo 11.30-16.30 Opetusta kampuksella + NÄYTÖS kello 14.00-15.00 + purku 15.00-16.30 (5h)

Ti 19.12. klo 13-15 Zoom päätös, kurssin taiteellinen purku + raporttien kirjoittaminen (2h)

Kansainvälisyys

Opintojaksolla painotetaan sitä, millaisia näyttelijäntyöllisiä valmiuksia opiskelija tarvitsee siirtyessään työelämään, ja miten hän osaa hyödyntää oppimaansa ohjatessaan ryhmiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus tapahtuu lähiopetuksena. Kirjallinen raportti palautetaan opettajalle opintojakson päätteeksi.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tutustuu näyttelijäntyön perusteisiin teorian ja käytännön harjoitteiden kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opiskelijan läsnäoloon, aktiiviseen tuntityöskentelyyn sekä annettujen tehtävien tekemiseen aikataulun mukaisesti. Kurssilla arvioidaan opiskelijan henkilökohtaista kehitystä kurssin aikana sekä opiskelijan halua haastaa itseään oppimisprosessissa. Arviointiin vaikuttaa myös ryhmätyötaidot: halukkuus ja kyky työskennellä ryhmässä sekä toisten opiskelijoiden kannustaminen.
Opintojaksossa arvioidaan:

1) läsnäolo sekä osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin

2) aktiivinen osallistuminen reflektiokeskusteluihin ja ”laboratoriotyöskentelyyn”

3) tehtävien soveltaminen ja linkittäminen omaan tulevaan ammattiin

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opetukseen. Oppimistehtävät puuttuvat ja/tai ovat vajavaisia. Opiskelija ei osoita aktiivisuutta oppimistilanteissa, eikä oppimistehtävien suorittamisessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Hän osaa tunnistaa opintojakson keskeiset käsitteet. Opiskelija on läsnä ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ajallaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää opintojaksolla käytettyjä käsitteitä kirjallisesti sekä suullisesti. Hän osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään. Opiskelija on vaikuttanut myönteisesti kurssin ilmapiiriin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Hän osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa. Opiskelija osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään. Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun, ”laboratoriotyöskentelyyn” sekä analyysiin. Opiskelija osaa kehittää oppimaansa eteenpäin pyrkien luomaan uusia toimintamalleja tulevaan työhönsä teatteri-ilmaisun ohjaajana. Opiskelija haastaa itseään rohkeasti pyrkien syventämään omaa ammatillista osaamistaan.