Siirry suoraan sisältöön

Sirkuksen ohjaustyön harjoittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: 2011471-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Anni Sundbacka
 • Minna Karesluoto

Ryhmät

 • PTEASS21
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus
 • 05.09.2023 09:00 - 21:45, Sirkuksen opiskelijoiden ohjaustyöt
 • 05.09.2023 13:15 - 14:00, Ohjaustyöt tuotannon aloitus
 • 05.09.2023 14:00 - 17:00, Ohjaustöiden yhteinen aloitus
 • 06.09.2023 09:00 - 21:45, Sirkuksen opiskelijoiden ohjaustyöt
 • 07.09.2023 09:00 - 21:45, Sirkuksen opiskelijoiden ohjaustyöt
 • 08.09.2023 09:00 - 21:45, Sirkuksen opiskelijoiden ohjaustyöt
 • 09.09.2023 09:00 - 21:45, Sirkuksen opiskelijoiden ohjaustyöt
 • 10.09.2023 09:00 - 21:45, Sirkuksen opiskelijoiden ohjaustyöt
 • 11.09.2023 13:15 - 16:30, Ohjaustyöt yhteinen tuotantojen edistäminen
 • 12.09.2023 14:00 - 17:00, Ohjaustöiden tuotannon yhteinen edistäminen
 • 13.09.2023 09:00 - 12:15, Ohjaustyöt yhteinen tuotannon edistäminen
 • 20.09.2023 09:00 - 12:15, Ohjaustyön tuotannon yhteinen edistäminen
 • 28.09.2023 09:00 - 16:30, Ohjaustöiden läpimenoharjoitukset
 • 29.09.2023 09:00 - 16:30, Ohjaustöiden kenraalit
 • 03.10.2023 09:00 - 12:15, Ohjaustöiden palaute ja arviointikeskustelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sirkusesityksen esittävän taiteen pienryhmälle. Opiskelija osaa toimia ohjaajan roolissa osana taiteellista työryhmää ja soveltaa toiminnassaan sirkustaiteen ammattikentän käytäntöjä ja työskentelyperiaatteita. Työssään opiskelijan tulee hyödyntää sujuvasti ammattiopintojaan ja pedagogisia opintojaan. Opiskelijalta edellytetään kirjallisen ohjaustyösuunnitelman laatimista, oppimispäiväkirjan ylläpitoa ja koko ohjausprosessin rekleftointia toteutuksen jälkeen. Ohjaustyön voi toteuttaa työelämäyhteistyössä ja/tai hanketoiminnassa.

Sisältö

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sirkusesityksen valitsemalleen esittävän taiteen pienryhmälle.Hän toimii esityksen ohjaajan roolissa dialogisesti.Ohjaustyössä opiskelija vastaa esityksen taiteellisesta ja tuotannollisesta suunnittelusta, aikataulutuksesta ja näyttämölle panosta. Ohjaustyötä ohjaa tutoropettaja.

Kansainvälisyys

Lähiopetus ryhmässä yhteisistä tuotannollisista asioista. Lisäksi henkilökohtainen ohjaajaklinikka ohjaavan opettajan kanssa erikseen sovitusti. Pyrkimys dialogiin kaikessa toiminnassa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on toiminut ohjaustyön opintojakson suunnitelman mukaisesti ja toimittanut siihen liittyvät ohjaustyön työsuunnitelmat, toteutussuunnitelmat ja loppuraportin aikataulun mukaisesti. Opiskelija on pyrkinyt toteuttamaan työnsä omaa ja oman työryhmänsä osaamista käyttäen, on toiminut dialogisesti työstä ja työmenetelmistä keskustellen ja on työstänyt oman ohjaamisensa raportoimisen omaa ohjaamisen taitoa ja tietoja reflektoiden.
Tehtävien hoitaminen annetussa aikataulussa, suunnitelmien toteuttaminen luovasti annetuissa raameissa. Prosessista oppiminen.

Sisällön jaksotus

OHJAUSPROJEKTI 10 op

OHJAUSPROJEKTI KUULUU OSAKSI OPETTAJAN PEDAGOGISIA OPINTOJA 60OP

Sirkuksen ohjaustyön harjoittelu, 10 op (3.-4.vuosi)

Tavoitteet:
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sirkusesityksen esittävän taiteen pienryhmälle. Opiskelija osaa toimia ohjaajan roolissa osana taiteellista työryhmää ja soveltaa toiminnassaan sirkustaiteen ammattikentän käytäntöjä ja työskentelyperiaatteita. Työssään opiskelijan tulee hyödyntää sujuvasti ammattiopintojaan ja niitä edeltäneitä pedagogisia opintojaan. Opiskelijalta edellytetään kirjallisen ohjaustyösuunnitelman laatimista, oppimispäiväkirjan ylläpitoa ja koko ohjausprosessin reflektointia raportoimalla toteutuksen jälkeen. Ohjaustyön voi toteuttaa yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa, työelämäyhteistyössä ja/tai hanketoiminnassa. Ohjaustyö voidaan toteuttaa myös aiemmin, jos opiskelijalla on siihen iso motivaatio ja realistinen käsitys omista taidoistaan ja tavoitteiden toteuttamisesta.
Sirkuksen ohjausprojekti syksy 2023 PTEASS21:
- kukin rakentaa oman ohjaustyön itsenäisesti, pituus n. 10-30min/ ohjaustyö tai yhdessä toisen ohjaajan kanssa tai osana isompaa taiteellista työryhmää
- ohjaustyö suunnitellaan toteutettavaksi KÖYSITEATTERIIN
- opiskelija tekee ohjaustyöstä kirjallisen työsuunnitelman ennen työn aloittamista, työsuunnitelma palautetaan ohjaava opettajaTimo Tammiselle vähintään 2 päivää ennen yksilöklinikka-aikaa hänen kanssaan
- dramaturgian ja koreografian lisäksi opiskelijat suunnittelevat esityksen valo- ja äänimaailman, mahdollisen lavastuksen sekä puvustuksen ja sirkuskiinnitykset
- ohjaustöihin liittyvästä valo- ja äänitekniikan henkilökohtainen tutoroinnista vastaa: Esa Pukero
- ohjaustöihin liittyvä ohjauksen henkilökohtainen tutorointi: Timo Tamminen
- harjoitukset koulujen harjoitustiloissa Linnankadulla ja pääasiassa ilta-aikana ja/tai ohjaustyön tilassa koulun ulkopuolella

Ohjaustyön yleisohje:
- suunnittele, käsikirjoita, koreografioi ja ohjaa sirkusesitys 2- 5 henkilölle
- esityksen kestosuositus 10 - 30 min
- esitykset min 3 esityskertaa/ teos
- syksyn osalta teokset toteutetaan yhdessä kokonaisuudessa
- suunnittele huolella ja palauta työstäsi kirjallinen suunnitelma viimeistään kuukausi ennen työn aloittamista
- ylläpidä oppimispäiväkirjaa ohjausprosessistasi: palauta ohjaustyön toteuttamisen jälkeen tiivistetty raportti oppimispäiväkirjan pohjalta isoimmista oppimiskokemuksistasi, kuvaa erityisesti kasvuasi ohjaajaksi
- toimit projektissa ohjaajan roolissa

Ohjaustyön esiintyjät:
- ohjaaja kysyy ja rekrytoi itse oman teoksensa esiintyjät sirkuksen 1- 4.vuoden opiskelijoista ja/tai muilta esittävän taiteen linjoilta

Ohjaustyön visuaalisuus/ valot:
- jokainen ohjaaja suunnittelee oman ohjaustyönsä valot/ visuaalisen maailman tai etsii työryhmäänsä visuaalisen suunnittelijan
- kukin ohjaaja tekee omasta ohjauksestaan visuaalisen suunnitelman/ valosuunnitelman
- ohjaaja kysyy ja rekrytoi itse oman valo- ja ääniajajan sirkuksen 1.-4.vuoden opiskelijoista ja /tai muilta esittävän taiteen linjoilta teokseensa

Työsuunnitelmat:
- ensimmäiset aiesuunnitelmat palautetaan Minna Karesluodolle ja Esa Pukerolle viimeistään kuukautta ennen työskentelyn aloittamista
- työsuunnitelmat tulee lähettää ohjaava opettaja Timo Tammiselle sähköpostin liitetiedostona pdf-muodossa: tiimo.tamminen@gmail.com HUOM! Älä lähetä niitä koulun onedriven kautta, koska Timo on sivutoiminen opettaja eikä pääse koulun järjestelmiin
- suunnitelmat käsitellään erikseen henkilökohtaisissa yksilöklinikkatapaamisissa Timon ja Esan kanssa
- lisäksi suunnitelmat esitellään omalle työryhmälle ja kaikille muille ohjaajille yhteisissä tuotannon suunnittelukerroissa Köysiteatterilla
- tapaamisessa pohditaan, mitä osaamista sinulla on ja miten sitä kannattaa käyttää/ kehittää näissä ohjaustöissä
- lisäksi keskustellaan millä tavalla ohjaussuunnitelmat muuttuvat käytännöksi ja miten eri tekijät ja koulun ammattilaiset ovat mukana rakentamisvaiheessa ennen ensi-iltaa
- ohjaustyösuunnitelma ja kuvakäsikirjoitus tulee rakentaa selkeästi ymmärrettävään muotoon, ne voi suunnitteluvaiheen alussa rakentaa avoimesti ja vapaasti, mutta suunnitelmien tulee olla realistisia eli huomioida olemassa olevat raamit ja mahdollisuudet (tila, työryhmäläisten tekninen taso, koulun kalusto ym.)
- VARAA ITSE AIKA OMAAN HENKILÖKOHTAISEEN ENSIMMÄISEEN OHJAUSTYÖN YKSILÖOHJAUKSEEN suoraan Timo Tammiselta sähköpostitse tiimo.tamminen@gmail.com
- yksilöohjaukset tapahtuvat aikajaksolla 14.8.- 25.8.2023 joko livenä tai zoomitse, iso suositus lähitapaamiseen
- ohjaustyön työsuunnitelma tulee lähettää Timolle viimeistään 2 päivää ennen omaa klinikka-aikaa
- yksilöklinikassa käydään läpi työsuunnitelma sekä sovitaan jatkotapaamisten ajankohdat
- työsuunnitelma tulee päivittää keskustelun pohjalta valmiiksi ja lähettää uudestaan korjattu versio Timolle 31.8.2023 mennessä


Dramaturgia on
tapa, tyyli, metodi tai teoria muokata, käsitellä ja työstää esityksen pohjana käytettävää lähtökohtaa, tekstiä tai aihetta.


Työ/ ohjaussuunnitelma

Suunnitelma on tarkoitettu avuksi omalle ohjaustyölle ja sen aloittamiselle. Lisäksi se auttaa aikataulujen luomisessa. Ohjaussuunnitelmaa tulee ja voi kuitenkin soveltaa ja muokata projektin etenemisen tarpeiden mukaan. Suunnitelmaa kannattaa käyttää apuna kun esittelee ajatuksiaan esityksestä muille työryhmän jäsenille. Ohjaajan kannattaa miettiä kuitenkin kuinka paljon paljastaa suunnitelmastaan ja mitä kannattaa kertoa kenellekin eli säädellä informaatiota. Kaikkia työryhmän jäseniä ei ehkäpä kannata rasittaa kaikella, vaan pohdi tarkkaan kenelle jakaa mitäkin vastuuta.


Vastaa kirjallisessa ohjaustyösuunnitelmassa seuraaviin kysymyksiin ja perustele näkemyksesi lyhyesti:

- ketä ohjaat?
- mitä ohjaat? (aihe, idea, laji, genre)
- miten ohjaat? (ohjauksesi menetelmät, ohjaajalähtöinen vai ryhmälähtöinen)
- miksi ohjaat? (miksi päädyit ohjaamaan tällaista aihetta, ideaa, miksi olet päätynyt näihin menetelmiin)
- miksi juuri nyt tämä juttu?
- mikä on kohdeyleisösi?
- mikä on esityksesi aihe/ asia/ teema/ sanoma
- minkälainen on esityksesi muoto ja sisältö?
- mistä syntyy esityksesi jännite?
- missä ohjaustyö esitetään?
- ohjaustyön esitysten ajankohdat ja esitystila
- ohjaustyön harjoitusaikataulut ja harjoitustilat
- kuka hoitaa ja miten ohjaustyösi markkinoinnin ja viestinnän?
- ohjaustyösi valo- ja ääniajajat ja muu työryhmä (lavastus, tarpeisto, maskeeraus, projisoinnit ym.)

Tässä vielä apukysymyksiä työsuunnitelman mitä, miten ja miksi kysymyksiä varten:

Mikä on esityksesi:
- aihe/ asia jota käsitellään
- keskeinen konflikti
- voimat/ vastavoimat
- roolihenkilöiden pääpyrkimykset
- henkilöiden omat tarinat/ taustat
- henkilöiden väliset ristiriidat
- henkilöiden tehtävä esityksessä
- filosofia, viesti, väite, uutinen
- päätarina, jos on tarinallinen juttu
- tyylilaji
- teemat
- punainen lanka


Mihin sirkuksen genreen esityksesi sijoittuu?
- perinteinen klassinen sirkus
- nykysirkus
- sirkusteatteri
- sirkustanssi

Mitä käytät esityksesi tausta- ja oheismateriaalina työryhmäsi innoittamiseen ja selventämiseen?

Esityksen kohtaukset? Kohtausanalyysi?

Esiintyjien roolit teoksessa ja suhteet toisiinsa? Roolianalyysi?

Esityksen rakenne/ kaari visuaalisessa muodossa?

Esityksen kuvakäsikirjoitus?

Ohjaustyön työryhmän jäsenet:
- ohjaaja
- esiintyjät
- muusikko/ muusikot
- lavastaja
- puvustaja
- valosuunnittelu
- valoajot
- äänisuunnittelu
- ääniajot
- tuottaja
- markkinointisihteeri
- tiedottaja
- lipunmyyjä
- kahvio
- muita?

Esitystilan kartoitus:
- tilan mitat ja kiinnitysmahdollisuudet, tee SWOT-analyysi tilasta

Esityksen riskianalyysi:
- minkälaisia työturvariskejä näet esityksen sisältävän ja miten riskit tulee minimoida

Ohjaustyön aikataulutus:
- milloin mikäkin osa-alue valmiiksi?
- ohjaajalla oltava selkeä käsitys mitä tekee milloinkin ja sirkusmateriaalit ohjaajan päässä sekä ideaalitilanteessa myös jo työstövaiheessa esiintyjillä
- valo-äänikattausta sekä lavastus ja riggausasiat tulee miettiä hyvissä ajoin etukäteen ennen esitystilaan siirtymistä

Välitavoitteet aikataulutettuina:
- aikatauluta kaikki esityksen elementit selkeästi aikataulusuunnitelmassasi

Ohjaustyön raportointiohjeet:

Kirjaa raporttiin:
• missä onnistuit ohjaajana?
• missä olit heikoimmillasi ja mitä edelleen kehittäisit ohjaustyössäsi?
• pohdi miten saavutit ohjaustyölle asettamasi pedagogiset ja taiteelliset tavoitteet?
• pohdi mitä olet oppinut ohjaustyön aikana itsestäsi ohjaajana?
• miten asetat itsellesi tavoitteita ja miten suhtaudut uusiin haasteisiin/ tehtäviin?
• millä tavalla muut työryhmän jäsenet vaikuttivat ohjaustyösi prosessiin ja lopputuloksiin?
• pohdi: minkälainen ohjaaja olet?
Pituus min 2 sivua – max 5 sivua A4.
Tärkeintä on rehellinen ja kokonaisvaltainen prosessin ja oman ohjaajuuden reflektointi raportissa.
Palauta kirjallinen raportti oppimispäiväkirjan pohjalta viimeistään kuukausi ohjaustyön tuotosten/ esitysten päätyttyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat ohjaustyön työsuunnitelmat, työn toteuttaminen suunnitelman mukaisesti, työstä ja työmenetelmistä keskusteleminen, dialogisuus ja vuorovaikutustaidot, reflektiotaidot sekä oman ohjaamisen raportti.
Tehtävien hoitaminen annetussa aikataulussa, suunnitelmien toteuttaminen luovasti annetuissa raameissa. Prosessista oppiminen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole toiminut opintojakson ohjeiden mukaisesti. Ohjaustyöhön liittyvät työ- ja toteutussuunnitelmat ja/tai raportointi uupuvat.