Siirry suoraan sisältöön

Sirkuksen taiteellinen harjoittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2011472-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Otto Wahlgren
 • Mervi Kuittinen
 • Esa Pukero
 • Anni Sundbacka
 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka
 • Ville Saarikoski

Ryhmät

 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023
 • 31.10.2023 15:00 - 16:30, Esittävän taiteen avoin lava info
 • 02.11.2023 15:00 - 16:30, Esittävän taiteen avoin lava suunnittelu
 • 16.11.2023 13:15 - 14:45, Esittävän taiteen avoin lava suunnittelu
 • 17.11.2023 13:15 - 21:45, Esittävän taiteen avoin lava rakentaminen ja toteutus
 • 23.11.2023 13:15 - 14:45, Esittävän taiteen avoin lava videotallenteen katselu ja itsereflektio

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- työskennellä ammattialansa taiteellisissa työtehtävissä
- soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän tarpeisiin
- kehittää omaa ammattitaitoaan työelämälähtöisesti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa tavoitteiden mukaisesti

Sisältö

Taiteellisessa harjoittelussa opiskelija toimii erilaisissa esitysprojekteissa- ja/ tai hankkeissa esiintyjän tai ohjaajan roolissa soveltaen osaamiaan tietoa ja taitoja ko. projektin/ hankkeen tarpeisiin. Harjoittelu sisältää kirjallisen ennakkosuunnitelman toteutuksesta, harjoittelun toteutuksen, oppimispäiväkirjan ylläpidon harjoittelun aikana ja harjoittelusta raportoinnin sekä itsearvioinnin oppimispäiväkirjan pohjalta.

Oppimateriaalit

Taideakatemian tuotanto-opas:
https://tuas365.sharepoint.com/sites/Tuotanto-opas#esitystuotannot

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen oppiminen. Mallioppiminen. Vertaisoppiminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen.

Kansainvälisyys

Lähiopetus ryhmässä, tuotantopalaverit järjestävän ryhmän kesken, itsenäinen omien vastuualueiden tekeminen yksin- ja pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Avoin lava:
Avoin lava päivän työtunnit: 6 X 4 tapahtumaa= 24h ja lisäksi omien vastuualueiden työstäminen tapahtumaa varten 30h.

Muissa tehtävissä 1 op = 27h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

TORAKKAILTA, ESITTÄVÄN TAITEEN AVOIN LAVA, SYKSY 2023
A- Osa taiteellista harjoittelua: 2op
Sisältää syksyllä yhden ja keväällä kahden tapahtuman järjestämisen sekä syksyllä yhteisesti järjestettävän avoimen lavan uusien opiskelijoiden kanssa.
B-osa taiteellista harjoittelua: 3op
Sisältää tuotannollista työskentelyä erilaisissa sirkustaiteen esitystuotantoja edistävissä työrooleissa kuten valo-ääniajot, lipunmyynti, roudaukset.

Sirkuksen opiskelijoiden taiteellisen harjoittelun opintoja ja osaamisen kartuttamista.
TAVOITE:
- harjoitellaan pienimuotoisen avoin lava tapahtuman järjestämistä erilaisissa työrooleissa
- yhdessä tekeminen ja dialogiin pyrkiminen
- tiimityöskentely
ESIINTYJILLE:
- paikka kokeilla ja testata erilaisia taiteellisia ideoita ja kysyä palautetta yleisöltä
- testata esiintyjyyttä ja kasvaa esiintyjäksi
- paikka kohdata jännittämistä ja selventää omaa suhdetta esiintymiseen
- nimenomaan areena ei valmiille esityksille
- paikka markkinoida tulevia juttuja
SYYSKAUDELLA: 1 krt Torakka
- järjestäjinä 1. ja 2.vsk:n sirkuksen opiskelijat
- esiintyjinä Taideakatemian opiskelijat
- muut vierailijat esittävän taiteen harrastajista, SNSL:stä, ammattilaisista
- sovitaan päävastuutehtävistä ma 4.9. yhteisen infopäivän aikana
KEVÄTKAUDELLA: 2krt Torakka
- järjestäjinä 1. vsk:n sirkuksen opiskelijat
- esiintyjinä Taideakatemian opiskelijat
- muut vierailijat
- sovitaan joulukuussa ajankohdista
SYKSY 2023 TORAKKA
pe 17.11.2022 klo 19:00
paikka: Iso sirkussali
TORAKAN TILAN RAKENNNUS
pe 17.11.2021 klo 13:15- 16:30 valojen ja äänten rakennus saliin äänimestari Otto Wahlgrenin ja valomestari Ville Saarikosken johtamina, kiinnitysten tekeminen ja katsomon rakentaminen
TYÖROOLIT:
OHJELMAVASTAAVA/ KOORDINAATTORI/ TUOTTAJA: 1 henkilö
Tehtävät:
- toimii tapahtuman projektipäällikkönä ja kokonaisuuden työnjohtajana
- järjestää Torakka kokoukset opiskelijaväelle ennen Torakkaa
- ottaa vastaan esiintyjien ilmoittautumiset
- vastaa esiintyjille heidän lähettämiinsä ilmoituksiin
- päättää ohjelman järjestyksestä yhteistyössä muiden opiskelijoiden ja esiintyjien kanssa
- tiedottaa kaikkia tahoja varsinaisesta ohjelmasta
- vastaa tapahtuman riskianalyysikartoituksen tekemisestä ja työturvallisuudesta
- pitää huolta rakennusaikataulusta ja kaikkien tahojen tiedottamisesta
- Torakka teemasta päättäminen toisia kuunnellen
VALOT:
Tehtävät: 2 henkilöä
- varaa Torakan valokaluston trailista
- tarkistaa varauksen kaluston Ville Saarikoskelta ja Esa Pukerolta
- hakee valot varastosta ja kuljettaa ne sirkustilaan
- rakentaa valot Saarikosken ohjauksessa
- valojen suuntaaminen
- valojen ajaminen esityksissä
- valojen purkaminen heti esityksen jälkeen
- valojen palauttaminen varastoon

ÄÄNET:
Tehtävät: 2 henkilöä
- varaa lisä-äänikaluston trailista, jos sille tarvetta hyvissä ajoin
- äänikalusto avoimeen lavaan löytyy opettajahuoneesta: tsekkaa onko kaikki tarvittava paikalla hyvissä ajoin ennen esityksen rakentamista
- äänikaluston rakentaminen
- äänten tasojen tsekkaaminen ennen esitystä
- äänten ajaminen esityksissä
- äänikaluston purkaminen esityksen jälkeen ja mahdollisen lainakaluston palautus varastoon takaisin ja opettajahuoneeseen
- esiintyjien musiikkien lataaminen omalle tietokoneelle, ulkoiselle kovalevylle mp3 muodossa ennen esitystä
- avoin lava esiintyjille selkeästi viestien milloin ja miten musiikki lähetetään äänivastaaville (hyvissä ajoin ennen esitystä)

KIINNITYKSET:
Tehtävät: 2 henkilöä
- ison salin katon purkaminen muista kiinnityksistä, vain Lauran ja Minnan luvalla kattoon jätetään oph tai muita kiinnityksiä, jos niille erityistarvetta
- tarkistaa esiintyjiltä mitä kiinnityksiä tarvitsee ja mihin
- suunnittelee miten kiinnitetään
- toteuttaa kiinnitykset ennen esitystä
- kiinnitysten purkaminen esityksen jälkeen
- vieraileville esiintyjille tarkat tiedot esitystilan koosta ja kiinnitysmahdollisuuksista

ROUDAUKSET: kaikki auttavat kaikkia
Tehtävät:
- yhteistyö ohjelmavastaavan ja kiinnitystiimin kanssa
- roudaussuunnitelman tekeminen ohjelmajärjestykseen ohjelmavastaavan/koordinaattorin kanssa: mitä roudataan, kuka roudaa, milloin roudaa, minne, kuka, ketkä?
- roudaussuunnitelman kirjaaminen ohjelmaan ohjelmanumeroiden väliin ja sen läpikäyminen ohjelmavastaavan/ koordinaattorin kanssa kaikille ennen esitystä
MARKKINOINTI JA TIEDOTUS: 2 henkilöä
Tehtävät:
- julisteen ja flyerin suunnittelu ja toteutus, julisteen tiedot Sirkusinfoon ja Annille: 2 henkilöä
- somemarkkinointi ja tiedotus facessa ja instassa: 2 henkilöä
- tiedotteen lähettäminen Minnalle ja Annille tarkistukseen ennen julkaisemista: 1 henkilö
- tapahtuman tiedot Anni Sundbackalle koulun tapahtumakalenteria varten sähköpostitse: 1 henkilö
- tiedotteen lähettäminen: viestinta.taideakatemia@turkuamk.fi ja anni.sundbacka@turkuamk.fi
- Meediolle ja Tutkaan, Sirkusinfoon (Sirkuksen tiedotuskeskus), Sorsan faceen ja instaan, Taideakatemian faceen ja instaan, Turku kalenteriin, Suomen Nuorisosirkuslittoon

JUONTAJA: 1 henkilö
- toimii Torakan ”tirehtöörinä”, esittelee esiintyjät ja esitykset
- yleisön pitäminen ”lämpimänä” ja kartalla
- kysyy esiintyjiltä esiintyjän nimen, esityksen nimen, lyhyen kuvauksen esityksestä/ kokeilusta, miten esiintyjä toivoo itsensä ja esityksensä esiteltävän (oltava dialogissa Liinan ja Jaskan kanssa esiintyjistä)

TORAKAN KESTO
- max 1,5h: esim. 40min-45 min/ 1.puoliaika, 10-15min väliaika, 30-35min/ 2.puoliaika, kiitokset
- väliajalla kahvilan pitomahdollisuus Sorsalla alakerrassa
TORAKAN KATSOMO
- max 60 katsojaa
- jätettävä välit katsojien välille
- vapaa pääsy tapahtuma
- mahdollisuus varata vapaalippu etukäteen taideakatemia.tapahtumiin.fi:stä

MARKKINOINNISTA JA TIEDOTTAMISESTA sekä MUUTA YLEISTÄ:
- tiedot esityksistä Annille hyvissä ajoin viimeistään 2 viikkoa ennen esitystä
- Annin kautta tiedot menevät tapahtumakalenteriin ja Taideakatemian Info-TV:hin
- markkinointi ja tiedotusvastaavat ilmoittakaa Janille omat nimenne ja sähköpostinne, jolloin saatte Annilta AMK:n facetunnukset
- muistakaa: taideakatemia.tapahtumiin.fi
- samat tekstit kaikkialle
- Anni laittaa tiedot TS-menovinkkeihin
- Taideakatemian viestintävastaava: ?
- viestintä.taideakatemia@turkuamk.fi
- hyvä tiedote on selkokielinen, innostava ja ymmärrettävä sekä informatiivinen, lyhyt
- muistakaa valokuviin laittaa aina kuvaajan nimi esille
- Tutka (AMK radio): äänitrailer mahdollisuudet
- videotrailerin hyvä pituus 20-30s
- teostoilmoitukset musiikeista aina tehtävä Annille tuotanto-oppaasta löytyvällä teostoilmoituksella
- miettikää julistetta ja tiedotetta katsojan näkökulmasta: mitä hänen tarvitsee tietää, mitä hän haluaa tietää?
- tiivistäkää tiedotteeseen: mikä tässä tapahtumassa/ esityksessä on tärkeintä, erityistä, kiinnostavaa juuri nyt
- TORAKKA on katsojalle kurkistus Taideakatemian backstagelle, taiteen luomiseen ja harjoittelemiseen, kurkkaus lavan taakse

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on opiskelijan aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, vuorovaikutustaidot ja oppimistehtävien työstäminen sovitussa ajassa.