Siirry suoraan sisältöön

Audiovisuaalinen suunnittelu 2 (3 op)

Toteutuksen tunnus: 2011516-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.09.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

08.11.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Esa Pukero
  • Anna Hellstén

Tavoitteet

Opiskelija syventää osaamistaan esityksen audiovisuaalisen rakennuksen ja suunnittelun perusteista

Sisältö

Luennot, harjoitukset, työpajat, itsenäinen työ, kirjalliset työt.

Opetusmenetelmät

Lähiopiskelu ryhmässä, pienryhmissä sekä itsenäisesti opettajan mentoroinnissa.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu kahteen erilaiseen sisältöön: musiikkidramaturgian oppimiseen sekä muuhun audiovisuaaliseen suunnitteluun (valokurssi).

Opintojaksolla opiskelija saa haltuunsa musiikkidramaturgisen ajattelun osaksi esityksen tekemistä. Opiskelu tapahtuu oman projektiohjauksen/ muun taiteellisen prosessin osana.

Samoin muu audiovisuaalinen suunnittelu tapahtuu oman projektiohjauksen/ muun taiteellisen prosessin osana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo ja osallistuminen