Siirry suoraan sisältöön

Valokuvan historia (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2021032-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataide

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 20

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Ismo Luukkonen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 6. Avoin AMK: 6.)

Ryhmät

 • PKUVAS23
  Kuvataiteen koulutus S23

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää
 • 01.09.2023 10:00 - 14:30, Valokuvan historia 2021032-3006
 • 08.09.2023 10:00 - 14:30, Valokuvan historia 2021032-3006
 • 15.09.2023 10:00 - 15:00, Valokuvan historia 2021032-3006
 • 22.09.2023 10:00 - 15:00, Valokuvan historia 2021032-3006
 • 29.09.2023 10:00 - 14:00, Valokuvan historia 2021032-3006
 • 06.10.2023 10:00 - 14:00, Valokuvan historia 2021032-3006
 • 27.10.2023 10:00 - 15:00, Valokuvan historia 2021032-3006
 • 03.11.2023 10:00 - 14:00, Valokuvan historia 2021032-3006
 • 10.11.2023 10:00 - 15:00, Valokuvan historia 2021032-3006
 • 17.11.2023 10:00 - 15:00, Valokuvan historia 2021032-3006
 • 24.11.2023 10:00 - 15:00, Valokuvan historia 2021032-3006
 • 08.12.2023 10:00 - 15:00, Valokuvan historia 2021032-3006
 • 15.12.2023 10:00 - 15:00, Valokuvan historia 2021032-3006

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa valokuvauksen kehityksen tekniset ja ilmaisulliset pääpiirteet sekä sijoittaa ne historialliseen yhteyteensä.
- osaa nimetä keskeisiä valokuvaajia ja valokuvan tyylisuuntia.
- osaa soveltaa valokuvauksen traditioita omassa työskentelyssään.

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot valokuvan lähtökohdista sekä teknisestä ja ilmaisullisesta kehityksestä 1800-luvulta nykypäivään. Kurssilla pohditaan valokuvan suhdetta yhteiskuntaan ja muihin kuvantekemisen tapoihin. Tietoa sovelletaan omassa valokuvailmaisussa käytännön työn kautta.

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:
Ang, Tom 2015. Valokuvan historia. Docendo.
Saraste, Leena 2010. Valokuva, muisto - viesti - taide. Musta taide.
Frizot, Michel (toim.) 1998. A New History of Photography. Könemann.

Videolinkkejä ja muuta lisämateriaalia ItsLearningissa.

Opetusmenetelmät

Luennot, kirjalliset ja kuvalliset tehtävät. Läsnäolo 100%, poissaoloista erikseen sovittava korvaava suoritus. Noin 60 tuntia.
Kuvalliset ja kirjalliset tehtävät sekä lisämateriaalit. Noin 75 tuntia.

Kansainvälisyys

Kurssi perustuu luentosarjaan. Lisäksi itsenäisesti tutustuttava oheiskirjallisuus ja lisämateriaalit. Luentojen teemoista on kuvallisia tai kirjallisia tehtäviä. Kuvalliset tehtävät käydään läpi keskustellen. Kirjallisista tehtävistä saa lyhyen kirjallisen palautteen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot. Läsnäolo 100%, poissaoloista erikseen sovittava korvaava suoritus.

Tehtävien kuvaukset ja palautukset sekä lisämateriaalit oppimisympäristö ItsLearningissa.

Sisällön jaksotus

Luentosarja ja kirjalliset tai kuvalliset tehtävät.

Paikka: luennot Kuvateatterissa H115 paitsi 8.9./15.9./6.10. Veneluokka H217 ja 10.11. Valokuvastudio
Luennot myös etäyhteydellä: https://turkuamk.zoom.us/j/61471561695

Alustava aikataulu:

pe 1.9. 10-14 Valokuvan esihistoriaa, Daguerrotypia ja kalotypia
pe 8.9. 10-14 Kuparilaatasta kuivalevyyn
pe 15.9. 10-15 Maisema- ja matkavalokuvaus 1800-l, Tieteen ja vallan kuvia
pe 22.9. 10-15 Viktoriaanisen ajan valokuvataide ja piktorialismi, Piktorialismi Amerikassa
pe 29.9. 10-14 Modernismi
pe 6.10. 10-14 Surrealismi
pe 13.10. ei luentoa
pe 20.10. ei luentoa
pe 27.10. 10-15 tehtävän katselmus, Dokumentaarinen valokuvaus
pe 3.11. 10-14 Hetki, katukuvaus ja aika valokuvassa
pe 10.11. 10-15 Muoto- ja muotikuvaa, Lavastettu kuva
pr 17.11. 10-15 Maisemavalokuva 1900-l
pe 24.11. 10-15 Suomalainen valokuvataide
pe 1.12. ei luentoa
pe 8.12. 10-15 Japanilainen valokuvaus, tehtävän katselmus
pe 15.12. 10-15 Valokuvakirja

Viestintäkanava ja lisätietoja

6 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo ehto hyväksytylle suoritukselle.
Arvosana määriytyy kuvallisten ja kirjallisten tehtävien perusteella.

Hylätty (0)

Korvaamattomia poissaoloja.
Tehtäviä palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut vuorovaikutustilanteisiin ja suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osoittanut omaksuneensa pääpiirteittäin kurssilla käsitellyt asiat ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa reflektoida oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa ja on osoittanut työskentelyssään persoonallista näkemystä sekä kykyä perustella ratkaisujaan.