Siirry suoraan sisältöön

Dokumentaarinen työskentely (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2021036-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

4 - 10

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Otto-Ville Väätäinen

Ryhmät

 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • 24.10.2023 13:00 - 16:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 25.10.2023 09:00 - 15:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 26.10.2023 09:00 - 17:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 27.10.2023 09:00 - 17:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 31.10.2023 12:00 - 16:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 01.11.2023 09:00 - 17:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 02.11.2023 10:00 - 14:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 03.11.2023 09:00 - 17:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 07.11.2023 10:00 - 14:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 08.11.2023 09:00 - 17:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 09.11.2023 09:00 - 17:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 10.11.2023 09:00 - 17:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 14.11.2023 12:00 - 16:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 15.11.2023 09:00 - 17:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 16.11.2023 09:00 - 17:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 17.11.2023 09:00 - 15:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006
 • 20.12.2023 09:00 - 15:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006 / Valokuvan menetelmät II 2021134-3009

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa dokumentaarisen valokuvan käytännöt ja lajityypit.
- osaa suhtautua kriittisesti valokuvaan ja dokumentaarisuuteen.
- osaa työskennellä itsenäisesti annetun rajauksen puitteissa.
- osaa hyödyntää valokuvan dokumentaarista traditiota suhteessa omaan työskentelyynsä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään dokumentaarisen valokuvan traditioon ja nykyhetkeen sekä sovelletaan tietoa omaan työskentelyyn. Opiskelija valmistaa annetun rajauksen puitteissa oman itsenäisen teossarjansa.

Opetusmenetelmät

Luennot, tapaamiset, kuvaaja esittelyt, jokaisen oma taiteellinen työskentely

Sisällön jaksotus

Hei kaikki!

Olen Karoliina Paatos, dokumentaristi, kuvajournalisti, valokuvataiteilija ja valokuvakirja-tyyppi. Olen tulossa vetämään teille dokumentaarisen työskentelyn kurssia, josta teette myös painotuotteen. Viimeisen kymmenen vuoden ajan olen kuvannut Yhdysvalloissa useita toisiinsa linkittyviä pitkiä dokumentaarisia projekteja, joista olen työstänyt näyttelyitä, elokuvia sekä useita valokuva- ja taiteilijakirjoja. Dokumentaariset projektit muotoutuvat usein kirjoiksi ja kirjan teko taas tukee dokumentaarista tekoprosessia. Jos haluatte tutustua töihini etukäteen, niistä osa on nähtävissä nettisivuillani www.karoliinapaatos.com. On hienoa päästä seuraamaan ja työstämään yhdessä teidän syksyn projekteja. Nähdään siis lokakuussa!

t: Karoliina

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi opintojakson päätyttyä.

Tämän lisäksi opintojaksolla käydään taiteelliseen työhön ja siihen liittyvään praktiikkaan kohdentuvaa arviointikeskustelua: Opintojakson lopussa ja keskivaiheilla pidetään ryhmäpalautepäivä ja opiskelijan työtä arvioidaan aina, kun siihen luonnollinen tilanne muotoutuu sekä opettajan ja opiskelijan että opiskelijatovereiden kesken.

Hylätty (0)

Tehtävät tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osa tehtävistä tekemättä ja opetukseen osallistuminen puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty ja opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty kiitettävästi ja opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen sekä osoittanut oma-aloitteisuutta tiedon ja taidon haussa ja kehittämisessä.