Siirry suoraan sisältöön

Analyysitaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2021087-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 40

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Hertta Kiiski
 • Ismo Luukkonen

Ryhmät

 • PKUVAS21
  Kuvataiteen koulutus S21
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23
 • 23.10.2023 09:00 - 12:00, Analyysitaidot
 • 30.10.2023 09:00 - 12:00, Analyysitaidot
 • 06.11.2023 09:00 - 12:00, Analyysitaidot
 • 13.11.2023 09:00 - 12:00, Analyysitaidot
 • 04.12.2023 09:00 - 12:00, Analyysitaidot
 • 11.12.2023 09:00 - 12:00, Analyysitaidot
 • 18.12.2023 09:00 - 12:00, Analyysitaidot
 • 15.01.2024 09:00 - 12:00, Analyysitaidot
 • 22.01.2024 09:00 - 12:00, Analyysitaidot
 • 29.01.2024 09:00 - 12:00, Analyysitaidot
 • 05.02.2024 09:00 - 12:00, Analyysitaidot
 • 12.02.2024 09:00 - 12:00, Analyysitaidot

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- muodostaa näkemyksellisen perustan taiteen ja tutkimuksen dialogista oman taiteellisen tuotannon kehittämiseksi ja omien taiteellisten prosessien arvioimiseksi
- muodostaa käsityksen taiteen eettisistä ja esteettisistä peruskysymyksistä, käsitteistä ja menetelmistä
- arvioida ja analysoida omia taiteellisia prosesseja
- vastaanottaa ja antaa rakentavaa analysoivaa kritiikkiä

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään tutkimuksen tekemisen perusteet, tutkimusprosessin kulku ja tutkimuksellisen tekstin tuottaminen. Opiskelija tutustuu taiteen tutkimuksellisiin käsitteisiin ja metodeihin, kuva-analyyseihin ja taiteellisen tutkimuksen mahdollisuuksiin. Opiskelija saa välineitä taide- ja mediakuvaston kriittiseen tulkintaan ja analysointiin. Opiskelija monipuolistaa taitoaan arvioida ja analysoida visuaalista kulttuuria.
Opinnot suoritetaan toteutussuunnitelmien mukaisesti: harjoitustehtävinä, luentopäiväkirjoina, esseinä ja/tai tentteinä sekä osallistumalla lähiopetukseen, ohjaukseen, taiteilijaesittelyihin, luennoille ja/tai ekskursioihin.

Sisällön jaksotus

23.10.2022-12.2.2023

Kurssi ajoittuu oman taiteellisen työskentelyn jakson ajalle alkaen ma 23.10. jatkuen helmikuulle 2024 saakka. Kokoonnumme maanantai-aamuisin klo 9-12 Kuvateatterissa. Marraskuun lopulla on tauko lähiluennoista. Tämän vuoden viimeinen tapaamiskerta on 18.12. Opinnot suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen, ohjaukseen, taiteilijaesittelyihin, luennoille, vierailuille ja tekemällä harjoitustehtävät ja harjoitustekstit (esimerkiksi oma statement ja näyttelyteksti).

Opintojaksossa käsitellään taiteen tutkimukseen liittyviä kysymyksiä ja opetellaan analysoimaan taiteellisia prosesseja. Kurssilla keskustellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Kurssi se toteutetaan taiteilijalähtöisesti lähellä jokaisen omaa työskentelyä. Keskustelemme aluksi opiskelijoiden omista lähtökohdista, toiveista ja tarpeista analyysitaitojen suhteen ja lähdemme sitten syvemmälle aiheeseen.

Monimuoto-opiskelijoiden on mahdollista sovittaessa suorittaa kurssi myös korvaavalla esseellä ja muilla tehtävillä, jos et pääse osallistumaan lähiopetukseen (hybridi-opetusta ei järjestetä).

Maanantaisin klo 9-12.
Kuvateatterissa.
syksyllä
23.10.
30.10.
6.11.
13.11.
20.11. Ei luentoa
27.11. Ei luentoa
4.12.
11.12.
18.12.
ja keväällä
15.1.
22.1.
29.1.
5.2.
12.2.

Arviointiasteikko

H-5