Siirry suoraan sisältöön

Valokuvauksen menetelmät II (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2021134-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.09.2022 - 01.11.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

4 - 10

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Otto-Ville Väätäinen

Ryhmät

 • PKUVAS21
  Kuvataiteen koulutus S21
 • 02.12.2022 09:00 - 16:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3005
 • 06.12.2022 10:00 - 16:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3008, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3005
 • 07.12.2022 11:00 - 16:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3008
 • 08.12.2022 09:00 - 16:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3005
 • 09.12.2022 09:00 - 16:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3005
 • 13.12.2022 09:00 - 16:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3005
 • 14.12.2022 11:00 - 16:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3008
 • 15.12.2022 10:00 - 14:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3008
 • 16.12.2022 09:00 - 16:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3005, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3008

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvankäsittelyn mekanismit ja osaa kehittää ja syventää työskentelyään itsenäisesti.
- tuntee graafisen suunnittelun peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään.
- osaa luoda ja hallita kuvia ja tekstiä sisältäviä dokumentteja ajanmukaisilla välineillä.
- osaa CMYK värinhallinnan periaatteet.
- tuntee painotekniikan peruskäsitteet ja osaa ottaa painotekniikan asettamat vaatimukset huomioon omassa työskentelyssään.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija kehittää ja pohtii omaa ilmaisuaan käytännön työskentelyn kautta. Kurssilla syvennytään ajanmukaisilla ohjelmilla vaativampaan kuvankäsittelyyn sekä graafisen suunnittelun ja painotekniikan perusteisiin. Opintojakson aikana tutustutaan painomaailman kuvalle asettamiin vaatimuksiin sekä harjoitellaan huolellista digitaalista vedostusta. Tutustutaan tulostusmateriaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan Dokumentaarisen työskentelyn jakson yhteydessä: Opiskelija tekee taittotyön dokumenttiprojektinsa materiaalista. Tarkempi ohjelma suunnitellaan yhdessä dokumentaarisen työskentelyn opettajan kanssa ja julkaistaan niin pian kuin suinkin vaan voidaan.

Kysy tarvittaessa lisätietoja Otolta:

otto-ville.vaatainen@turkuamk.fi
+358 40 355 0184

HUOM: toteutus osittain mahdollisesti enganniksi (meille on tulossa kaksi vaihto-opiskelijaa)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi opintojakson päätyttyä.

Tämän lisäksi opintojaksolla käydään taiteelliseen työhön ja siihen liittyvään praktiikkaan kohdentuvaa arviointikeskustelua: Opintojakson lopussa ja keskivaiheilla pidetään ryhmäpalautepäivä ja opiskelijan työtä arvioidaan aina, kun siihen luonnollinen tilanne muotoutuu sekä opettajan ja opiskelijan että opiskelijatovereiden kesken.

Hylätty (0)

Tehtävät tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osa tehtävistä tekemättä ja opetukseen osallistuminen puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty ja opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty kiitettävästi ja opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen sekä osoittanut oma-aloitteisuutta tiedon ja taidon haussa ja kehittämisessä.