Siirry suoraan sisältöön

Taidegrafiikan menetelmät V (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2021152-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 16.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

3 - 10

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Laura Miettinen

Ryhmät

 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23
 • 24.10.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 25.10.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 26.10.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 27.10.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 28.10.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 29.10.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 30.10.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 31.10.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 01.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 02.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 03.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 04.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 05.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 06.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 07.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 08.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 09.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 10.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 11.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 12.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 13.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 14.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 15.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006
 • 16.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan menetelmät V 2021152-3006

Tavoitteet

Oppilas syventää persoonallista taiteellista ilmaisuaan ja omaa identiteettiään kuvataiteilijana sekä itsenäisen ja tavoitteellisen työskentelyn taitojaan.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään taidegrafiikan menetelmien ja työtapojen tuntemusta sekä työvälineiden ja -materiaalien hallintaa. Opintojaksolla tutustutaan Imageon Photopolymer- ja Carborundum -menetelmiin.

Oppimateriaalit

Syväpaino, metalligrafiikan uudet ja perinteiset menetelmät. Tuula Lehtinen. Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun julkaisu. 2010.
opettaja jakaa myös opetusmonisteet

Opetusmenetelmät

Lähiopetus; menetelmädemonstraatiot, tehtäväperusteiset sisältökeskustelut ja ohjatut harjoitustyöt, luennot sekä ryhmäkeskustelut

Kansainvälisyys

opiskelijat työskentelevät ohjaavan opettajan kanssa, reflektoiden ja keskustellen erilaisissa katselmuksissa ja ekskursioissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

oppilas tekee harjoitustyöt menetelmillä ja osoittaa neljän viikon aikana hallitsevansa ammattimaisen työskentelyn perusteet ja valmiudet itsenäiseen työskentelyyn.

Sisällön jaksotus

Photopolymeeri-menetelmän perusteet ja materiaalituntemus; sekä carborundum-menetelmän perusteet 24.10. - 16.11.2023
Aloitus tiistaina 25.10. klo 10

Ensimmäinen viikko keskittyy photopolymeeriin, toisella viikolla käydään läpi carborundumin menetelmälliset perusteet. Molempien tekeminen jatkuu loput kaksi viikkoa opiskelijan oman painotuksen ja valinnan mukaan kurssin loppuun asti, joko yhdistellen tai vain toiseen keskittyen.

Kurssin aikana yhteinen, keskusteleva viikon työskentelyaloitustapaaminen joka tiistai klo 10. Teemat tapaamisessa vaihtelevat kurssin tapahtumien mukaan, mutta keskittyvät taidegrafiikkaan ja sen menetelmiin, taiteen sisältöihin ja kiinnostaviin taiteilijoihin.

Opettaja läsnä pääsääntöisesti TI - TO välillä, jolloin tapahtuu opetus, työskentelydemonstraatiot ja ohjaus laitteisiin, työaineisiin ja työtapoihin.

Keskiviikkoaamupäivä 9-11 on pääsääntöisesti itsenäistä työskentelyä opettajan ollessa opettajainkokouksessa.

Opiskelijat työskentelevät perjantaihin asti. Itsenäinen työskentely iltaisin ja viikonloppuisin edellyttää opetukseen osallistumista ja työskentelyä hyväksytyllä tavalla.

Lopetus ja yhteinen keskustelu torstaina 16.11. iltapäivällä.

Kurssin aikana käydään läpi kaksi menetelmää ja tehdään niillä harjoitustyöt. Opiskelija voi valita toisen menetelmän pääasiallisen perehtymisen kohteeksi tai yhdistää työskentelyssään molempia.

Viestintäkanava ja lisätietoja

oppilas hankkii menetelmään soveltuvat syväpainopaperit, tulostuskalvot sekä henkilökohtaisesti tarvittavat suojaimet ja työvaatteet (esiliina, kumihanskat kehitysvaiheeseen ja toiset vedostamiseen, suojalasit, pölymaskit).

Hahnemühle syväpainopaperi 300g, saatavilla Turussa Itäisenkadun kehystämön myymälässä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin lopussa käydään yhteinen arviointikeskustelu, jossa osallistujat osoittavat sekä sanallisesti että harjoitustöin perehtyneisyytensä aiheeseen.
Arvioinnissa painottuu läsnäolo opetustilanteissa, oma työskentelyprosessi ja sen tavoitteet sekä työskentelyn ammatillinen hallinta.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 80%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• osoittaa tuntevansa menetelmän perusteet ja käsitteet
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa menetelmän ammatillisen työskentelyprosessin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja