Siirry suoraan sisältöön

Taidegrafiikan ilmaisukeinot I (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2021153-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

21.11.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Paikat

3 - 10

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Laura Miettinen

Ryhmät

 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23
 • 21.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 22.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 23.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 24.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 25.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 26.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 27.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 28.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 29.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 30.11.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 01.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 02.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 03.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 04.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 05.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 06.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 07.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 08.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 09.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 10.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 11.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 12.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 13.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 14.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 15.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 16.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 17.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 18.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005
 • 19.12.2023 09:00 - 21:45, Taidegrafiikan ilmaisukeinot I 2021153-3005

Tavoitteet

Oppilas kehittää tavoitteellisen ja ammattimaisen työskentelyn taitojaan. Oppilas syventää käsitystään taidegrafiikasta nykytaiteen menetelmänä ja ilmaisukeinona.

Sisältö

Opintojaksolla oppilas syventää osaamistaan valitsemallaan menetelmällä. Käydään läpi taidegrafiikan installointia nykytaiteena, ajankohtaisin menetelmin. Opintojakso toteutetaan integroituna Taidegrafiikan ilmaisukeinot II:een.

Opetusmenetelmät

oppilas työskentelee tavoitteellisesti, reflektoiden ja keskustellen erilaisissa katselmuksissa ja ekskursioissa

Kansainvälisyys

oppilas työskentelee itsenäisesti ja osoittaa neljän viikon aikana hallitsevansa ammattimaisen työskentelyn ja itselleen asettamansa tavoitteet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

tavoitteellinen työskentely neljän viikon ajan, presentaatio työskentelystä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija syventää osaamistaan valitsemassaan grafiikan menetelmässä, jonka perusteet hallitsee.

Jaksolla järjestetään minityöpajoja kokeilevasti erilaisista taidegrafiikan sovelluksista.

Opiskelija tutkii valitsemansa grafiikan ilmaisukeinon tekijöitä ja ilmiöitä haluamallaan tavalla ja esittelee sen ryhmälle.

Viikkotapaamiset aina tiistaisin klo 10 koko ryhmän kanssa, orientaatio viikon työskentelyyn ja keskustelua taidegrafiikasta.

Opiskelija osallistuu loppukatselmukseen, joka järjestetään 19.12. klo 9.30-12.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin lopussa käydään yhteinen arviointikeskustelu, jossa osallistujat osoittavat sekä sanallisesti että harjoitustöin perehtyneisyytensä aiheeseen.
Arvioinnissa painottuu läsnäolo opetustilanteissa, oma työskentelyprosessi ja sen tavoitteet sekä työskentelyn ammatillinen hallinta.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 80%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• osoittaa tuntevansa menetelmän perusteet ja käsitteet
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa menetelmän ammatillisen työskentelyprosessin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja