Siirry suoraan sisältöön

Tutkimuksellinen opinnäytetyö (10 op)

Toteutuksen tunnus: 2021167-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 12

Koulutus

  • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

  • Ismo Luukkonen
  • Laura Miettinen
  • Jaana Kivivuori

Ryhmät

  • MKUVAS22
    Kuvataiteen monimuotokoulutus S22
  • 14.09.2023 09:00 - 11:00, Tutkimuksellinen opinnäytetyö, yhteinen ohjaustapaaminen
  • 27.09.2023 09:00 - 11:00, Tutkimuksellinen opinnäytetyö, yhteinen ohjaustapaaminen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa asettaa itsellensä tavoitteita ja työskennellä asettamiensa tavoitteiden ja ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti.
- hankkia tietoja ja tehdä taiteellista työskentelyään hyödyttävää tutkimuksellista pohjatyötä.
- hahmottaa kuvataiteen kenttää kokonaisuutena, omaksuu kuvataiteilijan ammattiin liittyviä käytännön työtapoja ja -tietoja ja soveltaa niitä käytännössä.
- osaa työskennellä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti, erilaisia aineistoja ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen ja omiin ajatuksiinsa luottaen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.
- osaa pohtia omaa työprosessiaan ja sen suhdetta taiteen kenttään sekä kehittää omasta työstä puhumisen ja kirjoittamisen taitoja.
- osaa toteuttaa opinnäytetyön itsenäisesti ja soveltaa oppimaansa opinnäytetyöprosessissa.

Sisältö

Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä opiskelija pohtii omaa työskentelyään, sen taustoja, käytäntöjä ja merkityksiä.

Sisällön jaksotus

Tutkimuksellinen opinnäytetyö

Missä mennään -tapaaminen ti 5.9. klo 13:00–15:00. Zoom.

Jaana Kivivuoren yhteiset ohjaustapaamiset. Opinnäytetyötekstien raakaversioita tuodaan ryhmään kommentoitavaksi.
to 14.9.2023 ja ti 27.9. klo 9–11. Zoom.

1. version palautus 1.10. oma ohjaaja
2. version palautus 29.10. Jaana Kivivuori ja oma ohjaaja

Valmiin opinnäytetyön palautus 16.11.2023

Arviointiasteikko

H-5