Siirry suoraan sisältöön

Markkinointi liiketoiminnan osana (5 op)

Toteutuksen tunnus: 3011510-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus

Opettaja

 • Riikka Kulmala

Ryhmät

 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)
 • 21.08.2023 13:00 - 16:00, Yritystoiminta 3011517-3014
 • 07.09.2023 09:15 - 12:00, Markkinointi liiketoiminnan osana 3011510-3014
 • 22.09.2023 09:15 - 12:00, Markkinointi liiketoiminnan osana 3011510-3014
 • 05.10.2023 13:00 - 16:00, Markkinointi liiketoiminnan osana 3011510-3014
 • 10.11.2023 13:00 - 16:00, Markkinointi liiketoiminnan osana 3011510-3014

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä asiakaslähtöisen liiketoimintasuunnitelman
- tehdä liiketoimintasuunnitelmaa tukevan markkinointisuunnitelman
- nimetä ja kuvata yrityksen kärkiasiakkaat ja asiakassegmentit
- määritellä ja kuvata asiakaslähtöisesti suunnitellun tuotteen tai palvelun
- tuottaa yrityksen kohderyhmälle kehitetyn tuotteen markkinointimateriaalia.

Sisältö

- Segmentointi
- Markkinointisuunnitelma
- Brändäys
- Marketing mix

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy pääosin sähköisenä. Linkit oppimateriaaliin löytyy opintojakson ITSlearning-ympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelminä hyödynnetään seuraavia:


- ohjaajan antamat case-esimerkit
- pienryhmätehtävät
- yhteistoiminnallinen oppiminen

Kansainvälisyys

Pienryhmätyöt ,
vertaisarviointi
Yksilötehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Online-opetus 12-16 h
Ryhmätyöskentely 40 h
Itsenäinen työskentely 79 h

yhteensä 135 h (=5 op)

Oppimistehtävät:
Pienryhmätehtävä (markkinointisuunnitelma sisältäen markkinointimateriaalit)
Opiskelu Zoom-ympäristössä
Itsenäinen opiskelu

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5 op:n laajuinen, joten opintojakson työmäärä vastaa 135 h työskentelyä.

Opintojakso toteutetaan etäopiskeluna verkko-oppmisympäristössä lukuunottamatta aloituskertaa, joka on kapmuksella.

Opintojakso alkaa elokuussa ja loppuu marraskuun lopussa. Opintojaksolla tehdään yhteistyötä yritystoiminnan opintojakson kanssa.
Sisällöt:
- Segmentointi
- Markkinointisuunnitelma
- Brändäys
- Marketing mix

Ajoitus:

21.8 13-16.00 (yhdessä yritystoiminnan opintojakson kanssa, on-site)
7.9 klo 9-12.00
22.9 klo 9-12.00
5.10 klo 13-16.00
10.11 klo 13-16.00

Zoom-linkki löytyy ITSlearning -ympäristön Suunnitelmat -sivulta. Käytämme samaa linkkiä jokaisessa tapaamisessa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITSlearning ympäristö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet ja arviointimenetelmät ilmoitetaan kurssin alkaessa