Siirry suoraan sisältöön

Kv-hankinta ja hankintastrategiat (5 op)

Toteutuksen tunnus: 3060124-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

 • Paula Kullanmäki

Ryhmät

 • LIPATMODHankinnat
  LIPAT Hankinnat
 • PLILOS22HANK
  PLILOS22HANKINNAT
 • 08.09.2023 09:00 - 12:00, Kv-hankinta ja hankintastrategiat 3060124-3006
 • 15.09.2023 09:00 - 12:00, Kv-hankinta ja hankintastrategiat 3060124-3006
 • 22.09.2023 09:00 - 12:00, Kv-hankinta ja hankintastrategiat 3060124-3006
 • 06.10.2023 09:00 - 12:00, Kv-hankinta ja hankintastrategiat 3060124-3006
 • 13.10.2023 09:00 - 12:00, Kv-hankinta ja hankintastrategiat 3060124-3006
 • 24.10.2023 09:00 - 12:00, Kv-hankinta ja hankintastrategiat 3060124-3006
 • 03.11.2023 09:00 - 12:00, Kv-hankinta ja hankintastrategiat 3060124-3006
 • 10.11.2023 09:00 - 12:00, Kv-hankinta ja hankintastrategiat 3060124-3006

Tavoitteet

Opiskelijan näkökulma laajenee kotimaisista hankinnoista kansainvälisiin hankintoihin. Opiskelija tuntee ostojen suunnitteluun ja ostostrategiaan liittyvän terminologian. Opiskelija hallitsee ostotoiminnan uudet kehityssuuntaukset ja ymmärtää niiden merkityksen oston kannattavuuden lisäämisessä. Opiskelija osaa hyödyntää toimintolaskentaa hankintatoimessa ja pystyy tuottamaan laskentainformaatiota päätöksenteon tueksi. Opiskelija ymmärtää myös kansainvälisiin hankintoihin liittyvät peruskysymykset, riskit ja kustannukset. Opiskelija perehtyy kv .hankinnoissa tarvittaviin asiapapereihin. Hän näkee myös verkottumisen ja klusterien merkityksen maailmanlaajuisessa kaupassa.

Sisältö

- ostojen suunnittelu ja organisointi
- toimintolaskennan hyödyntäminen, asiakaskohtainen laskenta, tuotekohtainen laskenta
- taloudellinen kokonaisnäkemys ja kokonaiskustannusten hallinta
- Partnership
- global sourcing
- kv. hankintoihin liittyvät riskit ja kustannukset
- kv. kaupan dokumentit, maksuliikenne ja rahoitus
- yritysten verkottuminen
- Suomessa toimivat klusterit

Oppimateriaalit

Iloranta, Pajunen-Muhonen Hanna, 2018 tai 2012:
Kirja: Hankintojen johtaminen : ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan
Kappaleet, 7,8,9,10 ja 19
Kirsti Melin:
Kirja: Ulkomaankaupan menettelyt : vienti ja tuonti, 2011
Kappaleet 5,6, 11
It´s Learningin materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suorituksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op
toteutuksena lähiluennot, luentotehtävät, ryhmätehtävät, kotitehtävät

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Arvosana 0
Oppimispäiväkirjaa ei ole palautettu
TAI
Oppimispäiväkirja on palautettu ajallaan, mutta
Kotitehtäviin on vastattu erittäin vähäisesti, siten että niiden yhteenlaskettu määrä on alle kaksi kotitehtävää.
TAI/JA
Kotitehtävistä puuttuu lähteet tekstistä ja/tai lähdeluettelosta.
TAI/JA
Luentotehtävistä alle kaksi tehty asiallisesti.
TAI/JA
Plagiointiprosentti on liian suuri.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1:
Päiväkirja on palautettu ohjeiden mukaan ja oikeaan aikaan.
Päiväkirja on toteutettu itsenäisesti ja loogisesti, mutta aihepiirin hallinnassa on suuria puutteita. Vähintään 2 kotitehtävää on tehty ja näiden kotitehtävien kaikkiin kysymyksiin on vastattu vähintään kahdella virkkeellä.
Päiväkirjassa on epäjohdonmukaisuutta ja puutteita. Työstä puuttuu omia esimerkkejä.
Päiväkirja ei sisältää omia oppimiseen liittyviä pohdintoja ja kommentteja.
Lähteiden käyttö ja merkintä tekstissä ja lähdeluettelossa on asianmukaista ja Turku AMK ohjeiden mukaista.
Vähintään kaksi luentotehtävää tehty asiallisesti.
Lähdeluettelo puuttuu.
Plagiointitarkastuksessa ilmenee plagiointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 2-3:
Kurssin arvosana muodostuu oppimispäiväkirjasta, luennoista ja luentotehtävistä.
Oppimispäiväkirja:
Päiväkirja on palautettu ohjeiden mukaan ja oikeaan aikaan.
Päiväkirja on toteutettu itsenäisesti ja loogisesti, mutta aihepiirin hallinnassa on puutteita.
Päiväkirjassa on epäjohdonmukaisuutta ja puutteita. Kaikki kappaleet kuitenkin tehty.
Päiväkirjassa on pääosin johdonmukainen rakenne.
Kuvat lainattu ja lisätty lähteet. Kuviot ja taulukot on toteutettu asianmukaisilla ohjelmilla itse tehden, mutta niissä on puutteita.
Aineistosta ei ole osattu tehdä paljonkaan perusteltuja johtopäätöksiä ja oivalluksia.
Päiväkirja sisältää niukasti omia oppimiseen liittyviä pohdintoja ja kommentteja. Tekstissä saattaa olla osittain epäselvää mikä on omaa pohdintaa ja mikä lainattua tekstiä.
Lähteiden käyttö ja merkintä tekstissä ja lähdeluettelossa on asianmukaista ja Turku AMK ohjeiden mukaista. Plagiointitarkastus OK
Vertaisarviointi tehty toisen opiskelijan päiväkirjasta.
Luentotehtävät:
Esitysmateriaali oli tehty, mutta siinä vähäisesti tietoa.
Epävarma esiintyminen, ei omia mielipiteitä.
Esitys oli suoraan paperista lukua.
Esitysaika eivät ole annetun ohjeen mukaisia.
Mahdolliset käytetyt (netti/kirja ym.)lähteet lisätty tekstiin ja lähdeluetteloon esityksen loppuun. Ei suoria lainauksia netistä, kirjoista ym.ym.
Otetaan vastaan esityksestä tulleita kysymyksiä/ kommentteja ja vastataan niihin asiallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 4-5
Kurssin arvosana muodostuu oppimispäiväkirjasta, luennoista ja luentotehtävistä.
Oppimispäiväkirja:
Oppimispäiväkirja on palautettu ohjeiden mukaan ja oikeaan aikaan.
Oppimispäiväkirja on toteutettu itsenäisesti ja loogisesti, osoittaen erinomaista aihepiirin hallintaa ja jäsentelyä.
Päiväkirja on moitteeton, johdonmukainen ja jäntevä sisällöllinen rakenne. Kaikki sisällysluettelon kappaleet löytyvät päiväkirjasta.
Teksti on sujuvaa ja virheetöntä asiatekstiä. Käytetty useita lähteitä monipuolisesti.
Kuvat lainattu ja lisätty lähteet. Kuviot ja taulukot on toteutettu asianmukaisilla ohjelmilla ja ne ovat laadultaan korkeatasoisia, itse tehden.
Aineistosta on osattu tehdä perusteltuja johtopäätöksiä.
Päiväkirja sisältää omia oppimiseen liittyviä pohdintoja, esimerkkejä ja kommentteja. Tehtävissä on kerrottu yritys, toimiala tai /ja tuote, jotta lukija tietää mistä tuotteesta on kyse.
Tekstissä selviää mikä on omaa pohdintaa ja mikä lainattua tekstiä lähteitä käyttäen. Plagiointitarkastus OK
Lähteiden käyttö ja merkintä tekstissä ja lähdeluettelossa on asianmukaista ja Turku AMK ohjeiden mukaista.
Vertaisarviointi tehty toisen opiskelijan päiväkirjasta.
Luentotehtävät:
Esitysmateriaali selkeä ja johdonmukainen. Selkeästi tehty, käyttäen tekstiä, kuvia, kuvioita ja taulukoita.
Mahdolliset käytetyt (netti/kirja ym.)lähteet lisätty tekstiin ja lähdeluetteloon esityksen loppuun. Ei suoria lainauksia netistä, kirjoista ym.ym.
Esityksessä omia mielipiteitä, hyviä kommentteja ja oivalluksia. Luonteva ryhmäesiintyminen.
Esitysaika ja esitysmateriaali annetun ohjeen mukainen.
Otetaan vastaan esityksestä tulleita kysymyksiä/ kommentteja ja vastataan niihin asiallisesti. Arvosanan 5 kaikki luentotehtävät tehty asiallisesti.