Siirry suoraan sisältöön

Julkiset hankinnat ja hankintojen juridiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: 3061139-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

  • Kari Koivunen

Ryhmät

  • LIPATMODHankinnat
    LIPAT Hankinnat
  • PLILOS22HANK
    PLILOS22HANKINNAT

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-käyttää oikein julkisiin hankintoihin liittyviä perustermejä
-laatia julkisia hankintoja koskevan tarjouspyynnön ja tarjouksen sekä osaa ilmoittaa julkisista hankinnoista
-tunnistaa julkisten hankintojen perusperiaatteet ja tyypilliset ongelmatilanteet
- julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön keskeisen sisällön
-käyttää ja tulkita oikein hankintasopimuksiin liittyviä juridisia termejä
-vertailla sopimuksiin liittyvien riitojen ratkaisutapoja ja tiedostaa maakohtaisen lainsäädännön merkityksen kansainvälisessä kaupassa ja hallitsee kansainvälisen kauppaoikeuden perusasiat
-

Sisältö

- hankintasopimukset

- riitojen ratkaiseminen

- kansainvälisessä kaupassa tavarantarkastukseen vaikuttava maakohtainen lainsäädäntö

- kansainvälisen kauppaoikeuden perusteet

- julkisten hankintojen ostoprosessi ja käsitteet
- hankintamenettelyt
- ilmoittaminen, HILMA
- julkisten hankintojen lainsäädännön perusperiaatteet

Arviointiasteikko

H-5