Siirry suoraan sisältöön

Tutkimusviestintä (2 op)

Toteutuksen tunnus: 5000BL68-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 23.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Degree Programme in Information and Communications Technology

Opettaja

 • Poppy Skarli
 • Leena Mattila

Vastuuopettaja

Leena Mattila

Ryhmät

 • PTIVIS19
  Tieto- ja viestintätekniikka S19
 • PINFOS19
  Information and Communications Technology (International), S19

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tuottaa luettavaa ja sujuvaa tekstiä.
- hyödyntää tietolähteitä opinnäytetyöskentelyssään.
- laatia raportin opinnäytetyöstään.
- toimia eettisesti ja laillisesti oikein hakiessaan sekä käyttäessään tietoa.
- arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

Sisältö

Tieteellinen kirjoittaminen
Tutkimuksellisen raportoinnin perustaidot
Opinnäytetyön lajit
Opinnäytetyön kirjoittaminen

Oppimateriaalit

Materiaali Itslearningissa.

Opetusmenetelmät

lähiopetus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskellaan tutkimusviestinnän perustaitoja ja käydään läpi opinnäytetyöprosessia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 14 h
Itsenäistä opiskelua, itsenäisiä tehtäviä ja tuntitehtäviä.
Lisäksi itsenäistä tutustumista ohjeisiin ja materiaaleihin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: aktiivinen osallistuminen vähintään 5 kontaktituntiin ja aihepaperi tehty.
Hylätty: aktiivinen osallistuminen alle 5 kontaktituntiin ja/tai aihepaperi tekemättä.

Sisällön jaksotus

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet.
Opinnäytetöiden lajit ja sopimukset.
Opinnäytetyöskentelyn prosessi (ideasta julkaisuun).
Opinnäytetyön kirjoittaminen ja raportoinnin perustaidot.
Tiedonhakutekniikat.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso pidetään etänä, linkki on Itslearningissa.
Opintojaksossa on suomenkielinen ja englanninkielinen rinnakkaistoteutus vuoroviikoin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Työyhteisöviestinnän tai Suomen kielen viestinnän opinnot suoritettu.