Siirry suoraan sisältöön

Insinöörifysiikka 1 (3 op)

Toteutuksen tunnus: 5011079-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 66

Koulutus

 • Tuotantotalouden koulutus

Opettaja

 • Jani Viinikka
 • Marjo Kumpula

Ajoitusryhmät

 • PTUTAS22A (Koko: 33. Avoin AMK: 0.)
 • PTUTAS22B (Koko: 33. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PTUTAS22A
  PTUTAS22A
 • PTUTAS22B
  PTUTAS22B

Pienryhmät

 • PTUTAS22A
 • PTUTAS22B

Tavoitteet

Opintojakso tarjoaa viitekehyksen, jonka puitteissa opiskelijalle annetaan mahdollisuus osata fysiikan keskeisiä perusteita sekä tekniikalle ominaisia toimintatapoja:
- Hyödyntää Kansainvälistä suure- ja mittayksikköjärjestelmää teknisen tiedon tulkinnassa ja selittämisessä.
- Tulkita ja ratkaista suureyhtälöitä sekä niiden tuloksia ja suureiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia.
- Selittää suureiden riippuvuuksia toisistaan määrittelemällä uusia suureita ja tulkitsemalla luonnonilmiöitä.
- Arvioida käytettävien fysikaalisten ja teknisten käsitteiden ja menetelmien pätevyys- ja sovellusalueita.
- Yleistää fysikaaliset peruskäsitteet, -periaatteet sekä -vuorovaikutukset ja säilymisperiaatteet kaikkia fysikaalisia ilmiöitä yhdistäviksi tekijöiksi.

Sisältö

Mekaniikka
- Fysiikka ja mittaaminen
- Suoraviivainen liike
- Käyräviivainen liike
- Hiukkasen dynamiikka
- Työ, teho ja energia
- Liikemäärä ja impulssi
- Ympyräliike

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2018, Sepänkadun toimipiste.

Oppimateriaalit

INKINEN, Pentti, Jukka Tuohi. Momentti 1, insinöörifysiikka. Kustannusosakeyhtiö Otava.
Lisäksi suositellaan: Kaavasto- ja taulukkokirjat, SFS Online.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käsitellään sen sisältöön liittyviä keskeisiä perusteita ja toimintatapoja sekä tavoitteisiin liittyviä tiimitehtäviä ja niiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojakso koostuu osasuorituksista.

Kansainvälisyys

Etäopetus, ennakko- ja harjoitustehtävät, tiimitehtävät, sähköinen oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutus ECTS mukaisesti.

Opiskelija käyttää aikaa sisällön läpikäyntiin sekä tehtävien ratkaisuun ja esittämiseen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsiteltävät sisällöt, oppikirjan otsikoiden mukaisesti, seuraavassa järjestyksessä:
- Fysiikka ja mittaaminen: Suure- ja mittayksikköjärjestelmät. Merkitsevät numerot. Käytännön ohjeita.
- Suoraviivainen liike: Siirtymä, keskinopeus ja keskivauhti. Hetkellinen nopeus. Kiihtyvyys. Tasaisesti muuttuva liike.
- Käyräviivainen liike: Paikka- ja nopeusvektorit. Kiihtyvyysvektori. Heittoliike. Suhteellinen nopeus.
- Hiukkasen dynamiikka: Newtonin ensimmäinen laki. Newtonin toinen laki. Massa, painovoima ja paino. Newtonin kolmas laki. Newtonin lakien sovelluksia. Kitka.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamista arvioidaan opiskelijatiimien saamien tiimitehtävien perusteella. Opintokokonaisuuksien jälkeen pidettävillä tiimitehtäväsessioilla muodostuu kuhunkin tiimitehtäviin perustuva yksilö- ja tiimiarviointi. Opiskelijan yksilöosaamisen arviointi tapahtuu tiimitehtäviä koskevien testien perusteella ja tiimiosaamisen arviointi tapahtuu tiimitehtävistä palautettavien esitysten perusteella. Testeistä saatava yksilöarvosana on 0...2 arvosanaa ja tiimitehtävien esityksistä saatava tiimiarvosana on 0...3 arvosanaa. Kullakin tiimitehtäväsessiolla opiskelijan kokonaisarvosana muodostuu näiden summana. Opiskelijan saama opintojakson arvosana muodostuu tiimitehtäväsessioiden kokonaisarvosanojen keskiarvona.

Jokaisten tiimitehtävien testit ja palautukset on tehtävä kunkin tiimitehtäväsession aikana.

Hyväksytyn suorituksen arviointeja ei voi korottaa.