Siirry suoraan sisältöön

Kuljetusmuodot (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5011163-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 72

Koulutus

 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

 • Harri Heikkinen

Ryhmät

 • PAUTOS21KU
  PAUTOS21KU
 • LIPATMODKuljetusJaHuolinta
  LIPAT Kuljetus ja huolinta
 • PLILOS22KULJ
  PLILOS22KULJETUKSET
 • 25.09.2023 08:00 - 10:00, Kuljetusmuodot 5011163-3004
 • 02.10.2023 08:00 - 10:00, Kuljetusmuodot 5011163-3004
 • 23.10.2023 08:00 - 12:00, Kuljetusmuodot 5011163-3004
 • 30.10.2023 08:00 - 10:00, Kuljetusmuodot 5011163-3004
 • 13.11.2023 08:00 - 10:00, Kuljetusmuodot 5011163-3004
 • 20.11.2023 08:00 - 10:00, Kuljetusmuodot 5011163-3004
 • 27.11.2023 08:00 - 10:00, Kuljetusmuodot 5011163-3004
 • 11.12.2023 08:00 - 10:00, Kuljetusmuodot 5011163-3004

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- vertailla eri kuljetusmuotoja ja -järjestelmiä sekä talouden että tekniikan näkökulmasta

- tehdä eri kuljetusvälineiden lastisuunnitelmia ja laskea kuljetuskustannuksia sekä ymmärtää rahditusperusteet ja alan toimintatavat

- kuvata rahdinkuljettajan velvollisuudet, vastuut ja oikeudet

- kertoa kuljetusriskien hallintakeinot

- ratkaista kuljetuksiin liittyviä riitatapauksia kuljetusoikeuden perusteella

Sisältö

- Kuljetusten toimintaympäristö
- Kuljetusmuodot ja -välineet: maantie-, meri-, rautatie- ja lentokuljetukset
- Intermodaalikuljetukset
- Terminaalit, satamat, lentokentät ja logistiikkakeskukset
- Rataverkko sekä rautatie- ja ilmaliikenteen suunnittelu ja ohjaus
- Kuljetusten toimintatavat eri kuljetusmuodoissa
- Kuljetusriskien hallinta

Oppimateriaalit

ItsLearningissä jaettava ja linkitettävä materiaali.

Opetusmenetelmät

Luento, harjoitustehtävät, itseopiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti ma 11.12. klo 8-10.

Uusintatenttien ajankohdat kevätlukukaudella 2024:

Ke 31.1 klo 14 - 16
Ke 6.3. klo 14 – 16

Kansainvälisyys

Kestävää kehitystä tulee täälläkin: Eri kuljetusmuotojen ympäristöteknologia, ja ennen kaikkea kuljetusmuodon valinta ja kuljetusketjun optimointi niin, että saastuttavia kumipyöräkuljetuksia vältettäisiin!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 24 h
Harjoitustehtävät 44 h
Osallistuminen LogistiikkaPäivään 16.11.2023 + oppimistehtävä 16 h
Itsenäinen opiskelu ja tenttiin valmistautuminen 47 h
Tentti 2 h
Yhteensä 133 h (vastaa 5 op työmäärää)

Sisällön jaksotus

Avausluento ma 18.9. klo 8:15-10:00 EDU_1002.

Tunnit sen jälkeen ainakin melkein kaikki maanantaisin klo 8:15-10:00.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5.

Tentti 50 % loppuarvosanasta.
Harjoitukset 50 % loppuarvosanasta.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on kerännyt vähintään 40 % kurssin kokonaispisteistä sekä suorittanut tentin ja vähintään yhden harjoitustehtävän hyväksytysti.

Opintosuoritukset on suunniteltu niin, ettei niiden tekemiseen tule hyödyntää tekoälyä. Opettajalla ei ole käytössä tekoälyn vilpillisen käytön tunnistavaa järjestelmää eikä osaamista. Mikäli opiskelija kerää opintosuoritukset tekoälyn avulla, mutta joutuu myöhemmissä opinnoissaan tai työelämässä pulaan koska ei ole oppinut asiaa oikeasti, kuuluu vastuu tästä opiskelijalle - ei opettajalle eikä oppilaitokselle.