Siirry suoraan sisältöön

Biotekniikan työmenetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5021167-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 18.09.2022

Ajoitus

14.11.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Koulutus

 • Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus

Opettaja

 • Jani Pelkonen

Ryhmät

 • PBIOKES19
  Bio- ja kemiantekniikan koulutus koulutus
 • PBIOKES19bio
  PBIOKES19bio
 • 05.12.2022 08:00 - 16:00, Biotekniikan työmenetelmät 5021167-3005
 • 07.12.2022 08:00 - 16:00, Biotekniikan työmenetelmät 5021167-3005
 • 08.12.2022 08:00 - 16:00, Biotekniikan työmenetelmät 5021167-3005
 • 12.12.2022 08:00 - 16:00, Biotekniikan työmenetelmät 5021167-3005
 • 14.12.2022 08:00 - 16:00, Biotekniikan työmenetelmät 5021167-3005
 • 15.12.2022 08:00 - 16:00, Biotekniikan työmenetelmät 5021167-3005

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- valmistaa kudosteknologiassa käytettäviä biomateriaaleja

- valmistaa diagnostiikassa käytettäviä tai muita teollisesti tärkeitä molekyylejä bioprosessilla

- käyttää tärkeimpiä analyysimenetelmiä, joita käytetään biomateriaalien karakterisoinnissa, geenitekniikassa, diagnostiikassa ja bioprosesseissa

Sisältö

- analyyttiset menetelmien ja valmistusmenetelmien laboratoriotyöt (biomateriaalit, kudosteknologia geenitekniikka, diagnostiikka ja bioprosessit)

Oppimateriaalit

Most of the material will be available on Its-learning environment. Some material student need to find itself according to instructions on Its

Opetusmenetelmät

Laboratory work in groups, team-based learning in groups

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

No exam, assessment is based on study plans, overall performance in laboratory, laboratory notebook and writen report.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

2-4 students may conduct the course by working in the the research group (Biomaterials and Diagnostics). This type of the implementation has to be agreed separate with the instructors (Mika Jokinen and Jani Pelkonen).

Sisällön jaksotus

Methods in Biotechnology will be implemented as a conventional lab implementation concsisting of three larger work topics:
1) Bioreactor cultivation of E. coli and production of mEGFP protein.
2) Downstream and purification (heat treatment + affinity chromatography) of mEGFP including gel and total protein analysis.
3) Production of alginate based ceramic hydrogel, 3D printed implant, crossling with different times and rheological analyses of material properties.

The reporting consists of one group report coverin all 3 topics. The deadline for the final report is 15 th of January 2023.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Written report 0 – 5 (group evaluation)
Overall performance in laboratory during the 3 working weeks and Laboratory notebook (incl. written study & analysis plans i.e. weekly schedules incl. daily tasks) can affact +/- 1 grade individually.

Hylätty (0)

Työsuunnitelmissa on selviä puutteita tai ne on tekemättä ja suunnitellussa aikataulussa ei pysytä.
Laboratoriotyöskentely ei onnistu ilman ohjausta.
Laboratoripäiväkirjasta puuttuvat oleelliset kirjaukset.
Laboratorioraporteissa on oleellisia puutteita tai ne on tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Työsuunnitelmissa on puutteita tai ja suunnitellussa aikataulussa on vaikea pysytä
Laboratoriotyöskentelyssä tairvitaan jatkuvaa ohjausta.
Laboratoripäiväkirjan kirjauksissa on puutteita.
Laboratorioraportieissa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Työsuunnitelmissa on vähäisiä puutteita ja suunnitellussa aikataulussa on ajoittaisia haasteita.
Laboratoriotyöskentelyssä tairvitaan vähäistä ohjausta.
Laboratoripäiväkirjan kirjauksissa on vähäisiä puutteita, mutta havaintoja ja johtopäätöksiä on esitetty.
Laboratorioraportit vastaavat tehtävienantoja, mutta niissä on vähäisiä puutteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Työsuunnitelmat ovat kattavia ja suunnitellussa aikataulussa pysytään.
Laboratoriotyöskentely on itsenäistä ja osaavaa.
Laboratoripäiväkirjan kirjaukset ovat kattavia ja havainnot sekä johtopäätökset ovat perusteltuja.
Laboratorioraportit vastaavat tehtävienantoja ja ne ovat selkeitä sekä kattavia. Raporteissa esitetyttyjen tulosten pohdinta ja johtopäätökset ovat perusteltuja.