Siirry suoraan sisältöön

Biotechnological processes and downstream processing (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5021170-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.12.2019 - 16.01.2020

Ajoitus

02.03.2020 - 30.04.2020

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Englanti

Opettaja

 • Sari Loppela-Rauha
 • Mika Jokinen
 • Jarno Pusa
 • Kari Haajanen
 • Jani Pelkonen
 • Sari Airenne

Ryhmät

 • PPROMS17
  Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus
 • PPROMS17Bio
  PPROMS17Bio

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata bioprosessien erityispiirteet, laitteet, laitteistot ja tekniikat. Opiskelija osaa kuvata tärkeimmät analyysimenetelmät, joita käytetään biomateriaalien karakterisoinnissa, geenitekniikassa, diagnostiikassa ja bioprosesseissa.

Sisältö

erilaiset bioprosessit, tarvittavat laitteet, laitteistot ja tekniikatanalyyttiset menetelmät (teoria) biomateriaalien karakterisoinnissa, geenitekniikassa, diagnostiikassa ja bioprosesseissa

Oppimateriaalit

Optima

Kansainvälisyys

Lähi, Projekti, Tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Upstream Processing -Theory 1.5 cr (operations before the cell culture in a bioreactor and bioreactions in different bioreactors), Instructed by Sari Airenne:
Group Task 1 is based on the provided lecture materials (in Optima), Group Task 2 on provided and linked review articles and Individual Task includes questions on the lectures of a visiting professor and on the presentations of the other groups in Group Tasks 1 & 2.Group Task 1 & 2 reporting also includes an oral presentation.
The deadlines for the Group Task 1 & 2 reports are based on the presentation schedule (provided in Optima) and the reports have to be returned before coming to the class for the presentation.
Downstream processing: to be updated
Laboratory work: to be updated

Sisällön jaksotus

- Erilaiset bioprosessit, tarvittavat laitteet, laitteistot ja tekniikat; Esikäsittely, reaktiot bioreaktorissa ja jälkikäsittely
- Opintojakso koostuu 3. osasta: 1. Esikäsittely ja bioreaktiot bioreaktorissa (teoria 1.5 op), 2. Jälkikäsittely (teoria, 1.5 op) ja 3. Laboratoriotyöt (2 op)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija osaa kuvata bioprosessien erityispiirteet, laitteet, laitteistot ja tekniikat.
Osaamistavoitteet:
Projektiosaaminen, yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, prosessiosaaminen, vuorovaikutustaidot, laatuosaaminen, soveltava luonnontieteellinen osaaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, Harjoitustyö, Raportti