Siirry suoraan sisältöön

Ruotsin kielen perustaidot (3 op)

Toteutuksen tunnus: 5031041-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

 • Jaana Kaartovuori

Ryhmät

 • PLILOS23A
  PLILOS23A
 • 04.09.2023 12:00 - 14:00, Ruotsin kielen perustaidot 5031041-3011
 • 11.09.2023 12:00 - 14:00, Ruotsin kielen perustaidot 5031041-3011
 • 14.09.2023 12:00 - 14:00, Ruotsin kielen perustaidot 5031041-3011
 • 18.09.2023 12:00 - 14:00, Ruotsin kielen perustaidot 5031041-3011
 • 21.09.2023 12:00 - 14:00, Ruotsin kielen perustaidot 5031041-3011
 • 25.09.2023 12:00 - 14:00, Ruotsin kielen perustaidot 5031041-3011
 • 28.09.2023 12:00 - 14:00, Ruotsin kielen perustaidot 5031041-3011
 • 02.10.2023 12:00 - 14:00, Ruotsin kielen perustaidot 5031041-3011
 • 05.10.2023 12:15 - 13:45, Ruotsin kielen perustaidot 5031041-3011
 • 09.10.2023 12:15 - 13:45, Ruotsin kielen perustaidot 5031041-3011
 • 12.10.2023 12:00 - 14:00, Ruotsin kielen perustaidot 5031041-3011
 • 23.10.2023 12:15 - 13:45, Ruotsin kielen perustaidot 5031041-3011

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin kielen alkeiden ja keskeiset kielioppirakenteet sekä hallitsee sellaisen suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä tarvittavan sanaston, että hän selviytyy muista koulutusohjelmansa ruotsin kielen opinnoista.

Sisältö

Aihepiirit ovat arkipäivän elämän tilanteita: opiskelu, työ, työharjoittelu, matkustaminen, puhelinkeskustelut, tietokoneet, messut. Aihepiirien avulla opiskelija osaa käyttää keskeisiä ruotsin rakenteita sekä suullisesti että kirjallisesti.

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama oppimateriaali sähköisena Itslearningissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeiden ajankohdat näkyvät suunnitelmassa. Uusintakokeiden ajankohdat sovitaan opiskelijaryhmän kanssa kurssin loppupuolella.

Kansainvälisyys

Pääasiassa lähiopetusta, mahdollisesti 4 kertaa etänä Teamsin kautta.
Erilaisia harjoituksia tunneilla ja itsenäisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Sisällön jaksotus

vko 36 Tunnit 1–2
• Opintojakson esittely
• Persoonapronominien perus-, objekti- ja omistusmuodot

vko 36 Tunnit 3–4
• Persoonapronominit, tehtäviä
• Kysymyssanat ja kysymyslauseen muodostaminen

vko 37 Tunnit 5–6 / Teams
• Kysymyslauseet, tehtäviä
• Substantiivien taivutus

vko 37 Tunnit 7–8
• Substantiivien taivutus, tehtäviä

vko 38 Tunnit 9–10
• Substantiivien taivutus, tehtäviä

vko 38 Tunnit 11–12
• KOE 1

vko 39 Tunnit 13–14 / Teams
• Adjektiivin muodot ja niiden käyttö

vko 39 Tunnit 15–16
• Adjektiiviharjoituksia

vko 40 Tunnit 17–18 / Teams
• Verbiryhmät ja aikamuodot
• Verbiharjoituksia

vko 40 Tunnit 19–20
• Verbien käytön harjoituksia

vko 41 Tunnit 21–22 / Teams
• Verbiharjoituksia
• Sanajärjestys

vko 41 Tunnit 23–24
• KOE 2

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti lähtötasotestissä alhaiset pisteet saaneille logistiikan opiskelijoille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty-hyväksytty.

Hyväksytty arvio edellyttää:

osallistumista lähi+etätunneille vähintään 75 %
kotitehtävien suorittamista aikataulun mukaan vähintään 75 %
kokeiden (Koe 1 ja Koe 2) hyväksyttyä suorittamista.