Siirry suoraan sisältöön

Tuotekehitys (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5031126-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2022 - 15.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 28.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Tommi Metso

Vastuuopettaja

Tommi Metso

Ryhmät

  • MKONTS20
    Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee tuotekehityksen toiminnan osana  liiketoimintakokonaisuutta ja  ymmärtää tuotekehityksen merkityksen kannattavan yritystoiminnan olemassaolon elinehtona
- osaa laatia projektisuunnitelman tuloksellisen tuotekehitysprosessin läpiviemiseen.

Sisältö

-tuotekehitystoiminta liiketoiminnan osana
-tuotekehitysprosessi
-tuotekehitysprojektin esitutkimus
-tuotteen määrittely
-tuotekehitysprojektin hallinta
-teollisen muotoilun merkitys
-luovuus ja tuotekehitysmenetelmät
-tiimityöskentely
-teollisoikeudet
-tuotteen kannattavuuslaskenta, investointi- ja rahoitussuunnittelu
-tuotekehityksen riskienhallinta
-standardoinnin ja moduloinnin merkitys
-tuotekehitystyön laatu
-ympäristövaatimukset.

Oppimateriaalit

Tuotekehitystekniikka, Esa Hietikko. Tuotekehitys
ITS työtila

Opetusmenetelmät

Luennot
tuotekehitysprojekti

Kansainvälisyys

-projetityöskentely
-itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-luentoja tuotekehityksestä (24h)
-omaehtoista lukemista (29h)
-ryhmätyöharjoituksia (10h)
-tk-projektin(60h)
-loppuseminaari (8h)
-Tuotekehityssimulaatio (4h)
yhteensä 135h (5opx27h)

Sisällön jaksotus

tuotekehitystoiminta liiketoiminnan osana
tuotekehitysprosessi
tuotekehitysprojektin esitutkimus
tuotteen määrittely
tuotekehitysprojektin hallinta
teollisen muotoilun merkitys
luovuus ja tuotekehitysmenetelmät
tiimityöskentely
teollisoikeudet
tuotteen kannattavuuslaskenta, investointi- ja rahoitussuunnittelu
tuotekehityksen riskienhallinta
standardoinnin ja moduloinnin merkitys
tuotekehitystyön laatu.
ympäristövaatimukset.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu itse- ja vertaisarvioinnista, harjoitustyön arvioinnista, työpanoksesta harjoitustyössä sekä esityksistä.