Siirry suoraan sisältöön

Valmistusmyötäinen suunnittelu (DFM) (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5031133-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.09.2022 - 26.10.2022

Ajoitus

27.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Jan Jansson

Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät

  • MKONTS20
    Konetekniikan koulutus, monimuoto
  • 15.12.2022 14:00 - 17:00, Valmistusmyötäinen suunnittelu (DFM) 5031133-3008

Tavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa valita suunnittelemilleen tuotteille useampia vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä
- osaa eritellä tuotteiden tuotantotaloudelliset perusteet ja valmistustavat tuote-erän koon, toimittajien tuotantojärjestelmien ja tuotantoautomaation mukaan
- osaa laatia valmistussuunnitelmia ja tuotteen työpiirustuksia sen valmistustavan mukaisesti.

Sisältö

- valmistusmyötäisen suunnittelun (DFM, Design for Manufacturing) perusteet  tuotekehityksessä
- DFM:n käsittelyperiaatteet yrityksessä
- kokoonpanomyötäisen suunnittelun (DFA, Design for Assembly) periaatteet
- valmistustekniset seikat tuotesuunnittelussa
- työvälinetekniset vaatimukset
- tuotantoautomaation, tuotantosolujen ja joustavan tuotannon (FMS) vaatimukset tuotesuunnitteluun.

Oppimateriaalit

Itslearning oppimateriaali
Oppikirja luentojen tueksi: ”Hyvin suunniteltu-puoliksi valmistettu” Suomen robotiikkayhdistys/ Juhani Lempiäinen ja Jari Savolainen 2003

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Itseohjautuvat tehtävät
Etä-opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 15.12. klo 14-17 Luokka Verstas/ktk

Kansainvälisyys

Lyhyen kurssimuotoisen kurssin itseojautuvuus.
Luento-opetus perusasioille
Opettajan ohjaava työskentely oppimisen varmistamiseksi.
Käänteinen luokkajärjestys tehtävien teon suhteen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 12h
Opiskelijan oma työ 50 h
Opinnot suoritettuaan opiskelija:

- osaa valita suunnittelemilleen tuotteille useampia vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä

- osaa eritellä tuotteiden tuotantotaloudelliset perusteet ja valmistustavat tuote-erän koon, toimittajien tuotantojärjestelmien ja tuotantoautomaation mukaan

- osaa laatia valmistussuunnitelmia sen valmistustavan mukaisesti.
- valmistusmyötäisen suunnittelun (DFM, Design for Manufacturing) perusteet tuotekehityksessä

- DFM:n käsittelyperiaatteet yrityksessä

- kokoonpanomyötäisen suunnittelun (DFA, Design for Assembly) periaatteet

- valmistustekniset seikat tuotesuunnittelussa

- työvälinetekniset vaatimukset

- tuotantoautomaation, tuotantosolujen ja joustavan tuotannon (FMS) vaatimukset tuotesuunnitteluun.

Sisällön jaksotus

Kurssin opetuskerrat :
Lähiopetus 27.10. klo 11-15 LUENTO
Etäopetus: 3.11 klo 19.20 ETÄLUENTO
Etäopetus:24.11 klo 18.20 ETÄLUENTO
Etäopetus: 8.12 klo 18.20 ETÄLUENTO
Lähiopetus 15.12. klo 14-17 LUENTO (tentti)

ETÄOPETUKSEN TEAMS linkki:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3awwzX0Iy63XdXkRLEl5A0IB6bLkFnmBAN4b7v_L8Javk1%40thread.tacv2/General?groupId=7e9612e8-4e75-49c2-88e3-12c7c5381c36&tenantId=ab32bc86-12f2-4b38-b262-c5775982e241

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti
Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:
Arviointi 100 p Max
Tehtävät 5+5+5+5 p
Harjoitustyö max 20p
Tentti max 60p