Siirry suoraan sisältöön

Kosteuden hallinta (2 op)

Toteutuksen tunnus: 5031196-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Lasse Mikkola

Ryhmät

 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21
 • 01.09.2023 08:00 - 11:00, Kosteuden hallinta 5031196-3006
 • 29.09.2023 13:00 - 16:00, Kosteuden hallinta 5031196-3006
 • 05.10.2023 18:00 - 19:00, Kosteuden hallinta 5031196-3006
 • 26.10.2023 09:00 - 12:00, Kosteuden hallinta 5031196-3006
 • 16.11.2023 18:00 - 19:00, Kosteuden hallinta 5031196-3006
 • 23.11.2023 18:00 - 19:00, Kosteuden hallinta 5031196-3006
 • 07.12.2023 14:00 - 17:00, Kosteuden hallinta 5031196-3006

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa huomioida tuotanto- ja menetelmäsuunnittelussaan sää- ja vuodenaikojen vaihtelut. Hän osaa varautua materiaalien varastointi- ja käyttölämpötilavaatimuksiin talviaikana. Opiskelija tietää kosteudenhallinta- ja kuivatussuunnitelman merkityksen. Hän tuntee talvibetonoinnin erityisvaatimukset. Hän tietää kosteudenmittausmenetelmät ja betonin lämpötilojen mittausmenetelmät. Opiskelija osaa laskea betonirakenteen lujuuden lämpöastevuorokausien perusteella.

Oppimateriaalit

- opettaja laittaa aineiston its-learningin alustalle

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- tentti on viimeisellä luento kerralla
- tentin voi uusia 2 kertaa tai korottaa kerran
- uusintatenttiin pitää ilmoittautua opettajalle sähköpostillä
- uusintatenttipäivät sovitaan erikseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- luennot ja lopuksi tentti
- harjoitustyö, joka tehdään kotona

Sisällön jaksotus

Suomeksi
- kosteuden hallinta työmaalla
- materiaalien varastointi ja käyttötilavaatimukset työmaalla
- kosteudenhallintasuunnitelma
- kuivatussunnitelma
- talvibetonoinnin erityisvaatimukset
- kosteusmittausmenetelmät
- betonirakenteen lujuuden laskeminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- arviointiperusteena on tentti 85 %
- jos on lisäksi harjoitustyö, arviointiperuste on + - 15 %
Tentissä 6 kysymystä, joiden pisteytys seuraava
30 - 27 pistettä = 5
26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
17.5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä = 1
alle 8 pisteen suoritus on hylätty

Hylätty (0)

Alle 8 pisteen suoritus tentissä on hylätty
Jos on harjoitustyö, harjoitustyön hyväksytty palautus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 -8 pistettä = 1
Jos on harjoitustyö, harjoitustyön hyväksytty palautus

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
Jos on harjoitustyö, harjoitustyön hyväksytty palautus

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

30 - 27,5 pistettä = 5
Harjoitustyön hyvä suoritus