Siirry suoraan sisältöön

Työturvallisuus (2 op)

Toteutuksen tunnus: 5031197-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.10.2023

Ajoitus

24.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennusteollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää
 • 26.10.2023 12:00 - 14:00, Työturvallisuus 5031197-3007
 • 27.10.2023 10:00 - 12:00, Työturvallisuus 5031197-3007
 • 08.11.2023 12:00 - 16:00, Työturvallisuus 5031197-3007

Tavoitteet

Opiskelija tietää työturvallisuuslainsäädännön keskeiset periaatteet ja työterveyslainsäädännön rakennustyömaata koskevat määräykset. Hän osaa soveltaa työturvallisuuslainsäädäntöä ja ohjeistusta omassa työssään ja työkohteessaan. Hän tietää työsuojelun tarkoituksen ja käytännön toteutuksen työmaalla. Opiskelija osaa toteuttaa työmaan työturvallisuustarkastuksen / -mittauksen työkohteessa. Opintojaksoon sisältyy normaalin opintojaksotentin lisäksi työturvallissuskortin edellyttämä kirjallinen kuulustelu. Korttikuulustelun hyväksyttävän suorituksen jälkeen on opiskelijalla mahdollisuus työtyrvallisuuskorttiin.

Oppimateriaalit

ItsLearning-alustalla jaettu ja mainittu sekä korttikoulutukseen liittyvä materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäiset ja ryhmäharjoitukset, tehtävät ja korttikoulutukseen liittyvä tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Korttikoulutukseen liittyvä tentti suoritetaan koulutuksen päätteeksi.
Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa. Uusinta sovitaan erikseen.

Kansainvälisyys

Oppimisen ohjaaminen, palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen, itsearviointi, vertaisarvointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksoon sisältyy Työturvallisuuskeskuksen Työturvallisuuskorttikoulutus.
Jos opiskelijalla on voimassa oleva TTK:n Työturvallisuuskortti, liittämällä siitä kuvan ItsLearning-kurssialustalle, ei opiskelijan tarvitse osallistua korttikoulutukseen. Kortti on voimassa aina 5 vuotta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ItsLearning-oppimisaluatalla annetut tehtävät ja harjoitukset sekä korttikoulutukseen osallistuminen tai voimassa olevan Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortin esittäminen.

Yhteensä 54 tuntia työskentelyä, josta luentoja noin 4 h ja korttikoulutus 8 h.

Korttikoulutus toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa tehdään itsenäisesti ItsLearning-alustalla ja toinen osa on koululla lähitoteutuksena.
Korttikoulutus edellyttää 100 % läsnäolon.

Sisällön jaksotus

Työturvallisuus -kurssi (2 op) toteutetaan syksyllä ja se koostuu:
- luennoista, tehtävistä ja harjoitustyöstä, 1 op
- Työturvallisuuskorttikoulutuksesta, 1 op (2 x 4 h).

Korttikoulutukseen (18 €) ilmoittaudutaan erikseen ItsLearning-oppimisalustalta löytyvällä lomakkeella.
Voimassa olevasta kortista tallennetaan kuva ItsLearnin-aluetalle, jolloin ei tarvitse osallistua korttikoulutukseen (2 x 4 h).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen, tehtävät ja harjoitustyöt sekä aikatauluissa pysyminen.
Korttikoulutus arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Oppimistehtävät sekä harjoitustyöt asteikolla 0-5.
Arviointiperusteet esitetään erikseen oppimistehtävissä.
Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvona edellyttäen,
että kaikki ennakkotehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Hylätty (0)

Annetut tehtävät tai kurssisuoritukset tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen ja aihealueen sekä tiedon omaksuminen ja käyttö.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueen ja tiedon hallinta ja hyödyntäminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty, ohjeiden noudattaminen sekä aihealueiden ja tiedon soveltaminen sekä syventäminen lähteitä käyttäen.