Siirry suoraan sisältöön

Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: 5031202-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Lasse Mikkola

Ryhmät

 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21
 • 04.03.2024 18:00 - 20:00, Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka 5031202-3006
 • 21.03.2024 16:00 - 18:00, Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka 5031202-3006
 • 28.03.2024 16:00 - 18:00, Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka 5031202-3006
 • 22.04.2024 12:00 - 15:00, Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka 5031202-3006
 • 23.04.2024 08:00 - 10:00, Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka 5031202-3006

Tavoitteet

Opiskelija osaa opastettuna laatia hankintasuunnitelman sekä ohjata ja valvoa sen mukaisia hankintoja. Opiskelija tuntee logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa.

Sisältö

- Hankintaperiaatteet
- Hankintasuunnitelman laatiminen
- Hankinta-aikataulun laatiminen ja seuranta
- Tarjouspyynnön laatiminen
- Tarjousten vertailu
- Urakka/sopimusneuvottelu
- Hankintasopimukset ja ehdot
- Työmaalogistiikan suunnittelu
- Luokitukset
- Hankinnan toteutuksen valvonta
- Reklamaatiot
- Hankintojen ja alihankintojen ohjaus työmaan kannalta.

Oppimateriaalit

- opettaja toimittaa aineistoa its-learningiin
- asioita voi täydentää ammattilehdistä ja Ratu-kortistosta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Kurssi arvioidaan tentin perusteella
- Jos kurssiin kuuluu harjoitustyö, tulee se olla hyväksytysti palautettuna
- Tentin ajankohta on opetuskertojen viimeisellä kerralla
- Uusintamahdollisuus 2 kertaa, korottaminen 1 kerran
- Uusintatentteihin ilmoittaudutaan opettajalle sähköpostilla
- Uusintatentit erikseen sovittuina ajankohtina

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Luennot lähiopetuksena pääsääntöisesti luokassa, Teams opetus vain iltaisin
- Kurssi arvioidaan tentin perusteella
- Kurssia ei voi suorittaa vaihtoehtoisesti harjoitustyöllä

Sisällön jaksotus

- hankintasuunnitelman teko ja sen merkitys projektissa
- hankintojen ohjaus ja valvonta
- rakennusliikkeen erilaisia hankintatapoja
- logistiikan ja varastoinnin merkitys rakennusprojektissa
- ennakkohinnat urakan tarjousvaiheessa
- hankintaperiaatteet ja kilpailutus
- hankinta-aikataulu
- tarjouspyynnöt ja tarjoukset
- hankintasopimukset ja ehdot (RYHT 2000, YSE 98, KSE)
- hankintojen ja aliurakoiden ohjaus työmaalla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
- Arvosanaan tulee olla suoritettuna hyväksytty suoritus tentistä ja harjoitustyöstä

30 - 27 pistettä = 5
26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä on 1
Alle 8 pisteen suoritus on hylätty

Hylätty (0)

- Alle 8 pisteen tentti suoritus on hylätty.
- Jos kurssilla on harjoitustehtäviä myös ne pitää olla hyväksytysti suoritettuna

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Tentin pisteet 8 - 17.5
- Harjoitustyöt hyväksytysti palautettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin pisteet 18 - 26,5
Harjoitustyöt hyväksytysti palautettuna

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Tentin pisteet 27 - 30
- Tehtäväannon mukainen ja hyvä harjoitustyö palautettuna