Siirry suoraan sisältöön

Tuotantojohtamisen työpaikkaopinnot (30 op)

Toteutuksen tunnus: 5031208-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Sepänkatu

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

  • Tapio Keiramo

Vastuuopettaja

Tapio Keiramo

Ryhmät

  • MRAKIS21
    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Työpaikkaopinnot 4 kuukauden työelämässä tapahtuvaopintokokonaisuus
Opiskelija syventää rakennusinsinöörin tuotannonjohtotehtävissätarvittavia taitoja yrityksen tarjoamissa tehtävissätyöpaikkaohjaajan opastuksella. Työpaikalla tapahtuva opiskelu onsuunnitelmallista ja ohjattua ja sen tavoitteista sovitaanammattikorkeakoulun ja työpaikkaohjaajan sekä opiskelijanyhteistyönä.
Jakson aikana opiskelija perehtyy rakennusalantuotantojohtamisen työnjohto- ja suunnittelutehtäviin ja hankkiinäin riittävät valmiudet soveltaa ammattikorkeakoulussaoppimiaan asioita käytännössä.

Sisältö

Työpaikkaopintojen sisältö valitaan mahdollisimmanmonipuoliseksi ottaen huomioon suorituspaikan tarjoamatmahdollisuudet. Opiskelija perehtyy työpaikalla tai työmaallatulevan ammattinsa esimiestaitoihin ja -tehtäviin sekähenkilöstöhallintoon. Hän osallistuu ja/tai perehtyy mahdollisuuksien mukaan työnjohtoon,
tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen, yhteistoimintaan, vuorovaikutukseen, tavoitteiden määrittämiseen, palautteen antamiseen, motivointiin, delegointiin, työvoiman hankintaan, työsopimuksiin, palkkaukseen, työpaikkaan perehdyttämiseen.
Oleellinen osa suoritusta on ennakkoon annettujen tehtävientekeminen

Arviointiasteikko

H-5