Siirry suoraan sisältöön

3D Modelling (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5031281-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2022 - 15.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Konetekniikan koulutus

Opettaja

 • Markku Seppälä
 • Mika Seppänen

Vastuuopettaja

Mika Seppänen

Ajoitusryhmät

 • PKONTK22A_Ryhmä1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTK22A_Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTK22B_Ryhmä1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTK22B_Ryhmä2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PKONTK22A
  PKONTK22A
 • PKONTK22B
  PKONTK22B
 • PKONTK22
  Konetekniikan koulutus

Pienryhmät

 • PKONTK22A_Ryhmä1
 • PKONTK22A_Ryhmä 2
 • PKONTK22B_Ryhmä1
 • PKONTK22B_Ryhmä2
 • 05.12.2022 14:00 - 17:00, 3D Modelling 5031281-3017
 • 07.12.2022 08:00 - 11:00, 3D Modelling 5031281-3017
 • 12.12.2022 15:00 - 18:00, 3D Modelling 5031281-3017
 • 16.12.2022 08:00 - 11:00, 3D Modelling 5031281-3017

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää mittaohjautuvan piirremallinnuksen periaatteet.
- osaa luoda 2D-profiiliin tarvittavat relaatiot ja mitat sekä käyttää tätä profiilia kolmiulotteisen osan luomiseksi.
- osaa luoda osista kokoonpanoja sekä työpiirustuksia tavanomaisine piirustusmerkintöineen sekä muokata osia ja kokoonpanoja
- osaa perusteet pintamallinnuksesta sekä ohutlevy- mallinnuksesta

Sisältö

- 2d sketch
- relaatiot ja mitoitus
- peruspiirteet (extrude, cut, revolve, loft, circular pattern, fillet, chamfer)
- kokoonpanot
- piirustukset
- pintamallinnus
- ohutlevy

Oppimateriaalit

Ohjelmien opaskirjat, harjoitustehtävät sekä sähköinen "Help" -materiaali.

Opetusmenetelmät

Opettajan antamat tehtäväkohtaiset ohjeet, tunneilla tehtävät harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely.

Kansainvälisyys

Tekemällä oppiminen, itsenäinen työskentely ja itsearviointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen tapauskohtaisesti, esim. AHOT menettelyn mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, tuntityöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä.
Kontaktiopetusta lähtökohtaisesti 12-13h/opintopiste., itsenäistä työskentelyä 15h /opintopiste. Työjärjestykseen merkitty aika ja paikka.
Kurssi päättyy itsenäisesti tehtävään harjoitustyöhön. Harjoitustyö palautetaan viimeistään kaksi viikkoa kurssin viimeisen kontaktikerran jälkeen. Palautuksen myöhästyminen vaikuttaa kurssin arvosanaan.

Sisällön jaksotus

3D -mallinnuksen perusteet, ohjelmana Siemens NX.
Parametrinen piirremallinnus, perusmallinnus, kokoonpanot, piirustukset, ohutlevytyökalujen perusteet, pintamallinnus ja visualisointi.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning- Kurssikohtainen työtila.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, tuntityöskentely, pakolliset palautettavat harjoitustyöt, läsnäolo opetuksessa

Hylätty (0)

Sovittuja tehtäviä ei ole palautettu It's Leatning kurssikohtaiseen palautuslaatikkoon.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Annetut tehtävät on palautettu ajoissa, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki annetut tehtävät suoritettu hyvin ja huolellisesti. Läsnäolo harjoitustunnilla suurempi kuin 50%

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Huolellisesti tehtyjen tehtävien lisäksi osoitettu kiitettävää osaamista, esimerkiksi ylimääräisten tehtävien avulla. Läsnäolo harjoitustunnilla suurempi kuin 70%