Siirry suoraan sisältöön

Differentiaalilaskenta (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5031283-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Pekka Saarinen

Ryhmät

 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • 11.01.2024 14:00 - 16:00, Differentiaalilaskenta 5031283-3020
 • 12.01.2024 14:00 - 16:00, Differentiaalilaskenta 5031283-3020
 • 18.01.2024 19:00 - 20:00, Differentiaalilaskenta 5031283-3020
 • 01.02.2024 18:00 - 19:00, Differentiaalilaskenta 5031283-3020
 • 15.02.2024 13:00 - 17:00, Differentiaalilaskenta 5031283-3020
 • 29.02.2024 19:00 - 20:00, Differentiaalilaskenta 5031283-3020
 • 14.03.2024 11:00 - 14:00, Differentiaalilaskenta 5031283-3020
 • 25.04.2024 15:00 - 17:00, Differentiaalilaskenta 5031283-3020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- laatia tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita tekniikan ongelmissa
- käyttää determinantteja ja matriiseja tekniikan ongelmissa
- käyttää raja-arvoon ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja merkintöjä
- tulkita derivaatan muutosnopeutena
- määrittää derivaatan graafisesti, numeerisesti ja symbolisesti
- ratkaista sovellustehtäviä, joiden mallintaminen vaatii derivaatan käyttöä
- käyttää differentiaalia virhearvioissa
- sarjateorian perusteet
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä.

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
* funktiot ja niiden kuvaajat
* Pythagoraan teoreema ja trigonometriset funktiot
* suora ja kulmakerroin
* eksponentti- ja logaritmifunktiot
* yhdistetty funktio
* funktion raja-arvo ja jatkuvuus
* derivaatan määritelmä
* perusfunktioiden derivaattoja
* derivointisääntöjä
* yhdistetyn funktion derivointi (ketjusääntö)
* tulon ja osamäärän derivointi
* tangentti ja differentiaali
* kriittiset pisteet ja ääriarvot
* ääriarvojen etsintä kriittisten pisteiden tarkastelulla
* usean muuttujan funktiot
* osittaisderivaatat
* differentiaalit ja virhearviot
* kokonaisdifferentiaali

Arviointiasteikko

H-5