Siirry suoraan sisältöön

Fysiikan laboratoriotyöt (3 op)

Toteutuksen tunnus: 5031286-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Matti Teittinen

Ryhmät

 • MRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22
 • 08.11.2023 18:00 - 20:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3018, -3017
 • 15.11.2023 08:30 - 16:30, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3018, -3017
 • 22.11.2023 08:30 - 16:30, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3018, -3017
 • 29.11.2023 08:30 - 16:30, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3018, -3017
 • 14.12.2023 09:00 - 12:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3018, -3017
 • 14.12.2023 14:00 - 17:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3018, -3017
 • 15.12.2023 13:00 - 16:00, Fysiikan laboratoriotyöt 5031286-3018, -3017

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa tutkia ja mitata koneissa, laitteissa ja prosesseissa vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä mittaamalla
- ymmärtää mittaustarkkuuden merkityksen
- osaa tehdä mittauksia erilaisilla mittalaitteilla ja käyttää mm. taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
- osaa käyttää fysiikan käsitteitä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä
- ymmärtää syvällisemmin tutkimusten kohteena olleiden ilmiöiden luonteen

Sisältö

Laboratoriotöiden sisältöjä
- kimmoisuus
- resistiivisyys
- lämpölaajeneminen
- kitka
- ääni
- kiihtyvyys
- valinnainen aihe
- workshop

Arviointiasteikko

H-5