Siirry suoraan sisältöön

Tieturva 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 5041044-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.09.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

  • Marika Nurmikko

Vastuuopettaja

Marika Nurmikko

Ryhmät

  • INFS20
    INFS20
  • PRAKIS20
    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

Tieturva 1-kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:
- Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
- Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
- Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
- Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
- Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Sisältö

Kurssiaineiston läpikäynti ja tentti aineistosta, yhtensä 8 h.

Opetusmenetelmät

Kurssi suoritetaan verkossa omatoimisesti. Kurssilta saa Väyläviraston todistuksen, joka talletetaan kurssin ItsLearningistä löytyvään palautuskohtaan. Palautetun todistuksen perusteella annetaan suoritusmerkintä.

Kurssin arviointia varten jokaisen tulee ilmoittautua kurssille Pepissä.

Sisällön jaksotus

Tieturva 1 kurssi suoritetaan verkossa omatoimisesti. Koulutus löytyy SPEKin sivuilta tai oheisesta linkistä:
https://e-tieturva.fi/login/index.php

Tie- ja katualueella tehtävässä työssä työntekijä altistuu merkittäville vaaroille. Siksi Väylävirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyden. Tieturva 1 on tieturvallisuuden peruskurssi ja Tieturva 2 jatkokurssi tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille.

Saadaksesi valmiudet tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen kurssilla perehdytään teillä tehtävien töiden vaaroihin. Koulutus suoritetaan vuoden 2020 alusta alkaen maksuttomana verkko-opetuksena. Suoritettuasi kurssin, voit tulostaa itsellesi maksuttoman todistuksen. Väyläviraston ohjeiden mukaan tämä todistus riittää työmailla. Todistus kurssin suorittamisesta on voimassa 5 vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta.

Arviointiasteikko

H-5